Zwiększenie liczby badań rentgenowskich

Zwiększenie liczby badań rentgenowskich stworzyło zagadnienie ochrony radiologicznej. Uszkodzenia ustroju dziecka promieniowaniem jonizującym mogą nastąpić wskutek diagnostycznego lub leczniczego stosowania promieni rtg, lub też izotopów. Poważne niebezpieczeństwo stanowią również wybuchy atomowe, przy czym szczególnie groźny jest zwłaszcza Stront 9-0, powstający w wyniku eksplozji. Czasokres jego rozpadu wynosi 28 lat, przemiana zaś jest identyczna z przemianą wapnia. Przypuszcza się, że może on być przyczyną białaczek i złośli- wych nowotworów kości. Dalsze radioaktywne izotopy — to Cez 137 i Jod 131. Pierwszy z nich rozprzestrzenia się po całym organizmie, powodując prawdopodobnie przyszłe mutacje, drugi może być przyczyną nowotworów złośliwych tarczycy, zwłaszcza u dzieci. Stront 9-0, jako wydzielający promienie gamma, nie jest niebezpieczny poza ustrojem. Do ustroju dostaje się z mlekiem krowim. Krowy spożywają go w paszy, w której ilość jego bardzo wzrasta w wyniku opadów radioaktywnych po wybuchach atomowych. Stanowi on istotne niebezpieczeństwo dla dzieci. Szereg ośrodków naukowych z całego świata donosi o znacznie zwiększonej ilości Strontu 9-0 w glebie. Oto na przykład w Anglii w prze-ciągu ostatnich kilku lat doniesiono o zwiększeniu się Strontu 9-0 o 6-0% w kościach u niemowląt.

Istnieje szereg sposobów zmniejszenia napromieniania. Niezwykle cenne, zwłaszcza w zakresie pediatrii, jest wprowadzenie wzmacniaczy rtg do rentgenodiagnostyki. Dawka napromieniania podczas prześwietlania przy użyciu wzmacniacza jest 2-0 razy mniejsza niż bez niego. Badanie następuje w pokoju nie zaciemnionym, przez co dzieci są spokojniejsze. Obraz jest wyraźniejszy, ponieważ wrażenia świetlne są odbierane przez słupki. Mniejsze jest również naświetlanie personelu oraz nie wymagana jest adaptacja.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Erekcje

Lund (1974 a, b) badając te same osoby poczynił dalsze obserwacje. Zauważył on, że desynchronizacja występowała prawie zawsze u tych...

Zamknij