Znamienne dla dzieci, co to takiego?

Podkreślić wreszcie należy odrębności znamienne dla dzieci w różnych schorzeniach występujących również u dorosłych. Wiele z nich ma swój początek w okresie dzieciństwa i posiada pewne odrębności radiologiczne w porównaniu z dorosłymi. Rozstrzenie oskrzeli są często wynikiem nawracających zapaleń górnych dróg oddechowych na najróżniejszym tle. Początki gruźlicy popierwotnej często sięgają okresu dziecięcego. Szereg schorzeń nie znanych dawniej wśród dorosłych zdarza się coraz częściej na skutek usprawnienia terapii (torbielowata marskość trzustki).

Oprócz uwzględnienia wyżej wspomnianych momentów, właściwa interpretacja zdjęć wymaga również współpracy ze strony klinicysty. Przede wszystkim musi on wiedzieć, co może i co chce przez dane badanie radiologiczne uzyskać. Dlatego też na skierowaniu powinien podać dane dziecka, objawy i najważniejsze wyniki badań dodatkowych. Obraz radiologiczny musi być zawsze rozpatrywany w świetle danych klinicznych. Zmiany zapalne swoiste i nieswoiste, grzybice, stany alergiczne mogą dać identyczny obraz radiologiczny. Podkreślić należy, że niejednokrotnie badanie radiologiczne bez żadnych danych dodatkowych może wystarczyć do ustalenia rozpoznania. Oto na przykład w dwóch przypadkach karłowatości, w których w jednym rozpoznano achondro- plazję, a w drugim „zahamowanie wzrostu”, badanie radiologiczne ustaliło rozpoznanie. W pierwszym przypadku chodziło o dysplazję wielo- nasadową w postaci achondroplastycznej, w drugim o dystrofię przyna- sadową (ryc. 27, 28).

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Okres gorączki

Obraz kliniczny. W okresie gorączki, czasami trwającej 5—6 dni, wyjątkowo krócej, występuje gorsze samopoczucie, zmniejszone łaknienie, a u niemowląt niekiedy...

Zamknij