ZMIANY WARTOŚCIOWANIA SEKSU A REGULACJA NORMATYWNA CZĘŚĆ 2

W dziedzinie nas interesującej poszukiwanie poczucia moralnego (w stosunku do kogo, w jakich grupach), podobnie jak prawnicy szukają „poczucia sprawiedliwości”, wydaje się zwodnicze. Zarówno metoda analogii wskazująca na zróżnicowania i uwarunkowania społeczno-kulturowe etyk seksualnych, jak i nawet oczywistość tych reguł, które mogłyby świadczyć

– 0 analogii mechanizmów działania, nie przynoszą pożądanych rezultatów. „Poczucie moralne” w sprawach seksu zawiera zróżnicowane elementy emocjonalne (kształtowane według różnych wzorców kulturowych), różne elementy racjonalne, choćby w postaci werbalizacji normy, i nie zawsze wykazuje jednoznaczny związek z jedną tylko wartością.

W przeżyciach seksualnych nie ma „powszechnego” i dającego się wyodrębnić rodzaju wartości, ale kompozycja wartości: etycznych (dobra) i estetycznych (piękna), moralnie uzasadnionych wartości hedonistycznych. Szukanie „oczywistości” jest ucieczka od historii, ucieczką od analizv . badan związków or7vc?vnowvch. a ivlko taka refleksja przvczvnowa może prowadzić do preferencji miedzy racjami empirycznymi. Używając terminu ..moralnie uzasadnione wartości hedonistyczne” – oddzielamy seksualizm ludzki od empirycznych związków’ z wartością prokreacji (zachowanie gatunku), ale wskazujemy na inną grupę związków – empirycznie stwierdzalnych – z wartościami typu: „drugi człowiek”, „instytucja małżeństwa czy partnerstwa”, „ja sam i moje zdrowie fizyczne i psychiczne”. Racją, na której zasadzie dokonuje się podziału na zachowania dopuszczalne i niedopuszczalne, jest zasadność

– 1 skuteczność zachowań człowieka z punktu widzenia interesów społecznych, potrzeb osobiśtych, potrzeb partnera. W tej części opracowania zajmiemy się więc wartościowaniem za- chowań seksualnych wynikającym ze związków z innymi wartościami i odrywaniem się od nich, a także omówieniem wpływu nasilenia się niektórych potrzeb człowieka i rozwoju seksuologii na zmiany w mechanizmach regulacji moralnej. Pominęłam ważny czynnik zmienności, jakim stał się rozwój nowych nauk o człowieku, poza seksuologią (psychologii, socjologii, historii, antropologii kulturowej czy etnografii), ale rozdział o stanie badań w tym zakresie, nawet bez prób „wpływologii”, nie mieści się w ramach niniejszej publikacji.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
BÓL GUZICZNY

Schorzenie to jest następstwem urazu kości ogonowych lub stawu krzyżowo- ogonowego, które są narażone na obrażenia łatwiej u kobiet niż...

Zamknij