Zakażenia przez Plasmodium vivax i malaiiae

Opisane napady są typowe dla zakażenia przez Plasmodium vivax i Plasmodium malaiiae, z tą różnicą jedynie, że w czwartaczce napady są łagodniejsze i towarzyszą im niekiedy obrzęki i białkomocz. W trze- ciaczce złośliwej natomiast okres wylęgania pasożytów jest różny i dlatego obraz kliniczny jest odmienny. Napady są nietypowe w różnych odstępach czasu, gorączka przypomina raczej gorączkę typu durowego. Objawy chorobowe podczas napadów są znacznie cięższe, gorączka bardzo wysoka, drgawki, stany śpiączki lub zapaści, łatwo prowadzące do zgonu.

U dzieci młodszych, a zwłaszcza u niemowląt, przebieg zimnicy jest często odmienny ii nietypowy, i to tym bardziej nietypowy, im młodsze jest dziecko. U niemowląt ciepłota przebiega nieregularnie, przybiera raczej charakter gorączki ciągłej lub długotrwałych stanów podgorączkowych, dreszcze nie występują, natomiast wyraźnie występuje bladość z lekką sinicą i drgawki. Biegunka towarzyszy prawie każdej zimnicy u niemowląt. Powiększenie śledziony i w mniejszym stopniu wątroby może dochodzić do znacznych rozmiarów. Przebieg choroby jest częściej ostry. Niedokrwistość może narastać tak szybko, że po kilku dniach doprowadza do zgonu. Nierzadko stwierdza się żółtaczkę wskutek uszkodzenia miąższu wątroby.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Znamienne dla dzieci, co to takiego?

Podkreślić wreszcie należy odrębności znamienne dla dzieci w różnych schorzeniach występujących również u dorosłych. Wiele z nich ma swój początek...

Zamknij