Wymiary zjawiska przestępczości seksualnej

– 1. Opinie w sprawie ilościowego rozmiaru zjawiska przestępczości seksualnej w jego całokształcie są w literaturze rozbieżne. Niektórzy twierdzą, że wymiary te są ogromne, a zjawisko zdradza tendencję do wzrostu (Giza, 1970). Inni natomiast przestrzegają przed wyolbrzymianiem jego rozmiarów. D. Szabo (1960) przytacza dane liczbowe z kilku krajów. W Wielkiej Brytanii np. przestępstwa seksualne mają stanowić. 6/o ogółu przestępstw zameldowanych od 1937 r. obserwuje się wzrost ich liczby: gdy w latach 1937-1938 było ich średnio 4448, to w latach 1954 -1955 już 15 636, czyli notuje się wzrost o 252/. We Francji wpły- wa ok. 7000 skarg rocznie. W USA było w 1956 r. 6557 gwałtów (9,9 na 100 000 mieszkańców), inne przestępstwa seksualne osiągnęły w tym roku liczbę 29 115 (44,1 na 100 000 mieszkańców).

Z innych źródeł (Ellis, 1961) wynika, że w USA rocznie dokonywa się ok. 40 000 aresztów za poważniejsze przestępstwa seksualne Radzinowicz (1957) wymienia liczbę ok. 16 000 w 1954 r. Według obliczeń Gut- machera (Szabo, 1960) przestępczość seksualna stanowi 3% ogółu czynów kryminalnych. D. Szabo w wyniku analiz licznych materiałów statystycznych stwierdza, że wymiary zjawiska przestępczości seksualnej nie są duże, że w krajach Zachodu przestępczość ta nie przekracza skali 5% ogółu przestępstw. Linner (1967) podaje, że w Szwecji przestępstwa seksualne stanowią ok. 1% ogółu przestępstw.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Krew a hormony płciowe

- 7. Podnosi zawartość glikogenu w nabłonku śluzówki macicy.- 8. Rozbudowuje drogi odprowadzające gruczołów mlecznych.- d) działanie hormonu ciałka żółtego:-...

Zamknij