WANKOMYCYNA I ZOKSAZOLAMINA

Wankomycyna może wywołać zmniejszenie przesączania kłębkowego., białko- i waleczkomocz. Należy podkreślić, że nefrotoksyczność obecnie stosowanych preparatów tego antybiotyku jest mała.

Zoksazolamina może wywoływać hematurię, białkomocz, cylindurię i niewydolność nerek, a także nefropatię zaporową, zależną od wysalania się wewnąlrzcewkowego kwasu moczowego.

Polekowe choroby lub zaburzenia ze strony żołądka lub jelit mogą być wywoływane przez działanie niepożądane, które można podzielić na następujące grupy:

– 1) działania niepożądane zmieniające strukturę anatomiczną błony śluzowej przewodu pokarmowego

– 2) działania niepożądane zaburzające motorykę i czynność wydzielni- czą żołądka i jelit

– 3) działania niepożądane zaburzające krążenie krwi lub chłonki w układzie naczyń krwionośnych i odpowiednio chłonnych ścian jelit

– 4) działanie niepożądane zobojętniające kwas solny

– 5) działania niepożądane zmieniające wydzielanie gruczołów trawiennych.

Częstość występowania polekowych chorób przewodu pokarmowego nie jest dokładnie znana. Według różnych ocen stanowi ona 20% leczonych chorych. Natomiast poważne objawy niepożądane pojawiają się w mniej niż 10% przypadków. Ryzyko to zwiększa się podczas długotrwałego leczenia.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Laparoskopia i aspiracja płynu pęcherzyków jajnikowych

Ostatnio przedstawiono pierwsze doświadczenia z ciągłym wlewem preparatu HMG przez 18 h dziennie, podskórnie, w ciągu kilku dni I fazy...

Zamknij