Uszkodzenie korzeni nerwowych

Najczęściej mamy do czynienia z tym uszkodzeniem w przebiegu zmian zwy-rodnieniowych kręgosłupa, spowodowanych wypadnięciem jądra miażdżystego lub uciskiem przez wyrośle kostne. Z urazowych uszkodzeń wymienić trzeba wyrwanie korzeni splotu szyjnego w wypadkach komunikacyjnych i porodowe uszkodzenia splotu.

W rozpoznawaniu uszkodzeń korzeni przez ucisk zwraca się uwagę na objawy bólowe, parestezje, znieczulenie w odpowiednim segmencie unerwienia czuciowego pni nerwowych, wypadnięcie odruchów skórnych i ścięgnowych, niedowład, zaniki lub porażenie odpowiednich mięśni. Najczęściej uciśnięte są korzenie nerwu kul- szowego, udowego i splotu ramiennego (plexus brachialiś). Objawem wskazującym na uciskową przyczynę bólu jest bolesność pni nerwowych na rozciąganie (objaw

Lassegue’a, Mackiewicza). W rozpoznawaniu wyłączyć trzeba inne przyczyny ucisku (gruźlica, nowotwór, procesy zapalne, zmiany urazowe i in.).

Leczenie zachowawcze polega na wprowadzeniu przemieszczonego jądra miaż- dżystego i zwolnieniu od ucisku korzeni ułożeniem, wyciągiem, manipulacją, leżeniem. Brak poprawy po leczeniu zachowawczym jest wskazaniem do leczenia operacyjnego.

Urazowe uszkodzenie splotu ramiennego powstaje na skutek upadku na bark, urazu bezpośredniego lub gwałtownego szarpnięcia za kończynę górną. Po całkowitym przerwaniu pni nerwowych obwodowo od zwoju czuciowego brak odruchów aksonowych (przy próbie histaminowej występuje miejscowe zaczerwienienie i pę-cherzyk). Przerwanie dośrodkowo od zwoju rokuje gorzej. Ujawnia to dodatnia próba histaminowa (zaczerwienienie spowodowane rozszerzeniem tętniczek).

Radikulografia lub mielografia może wykazać wyrwanie korzeni z pnia rdzenia, ale wynik tego badania nie jest pewny w obecności krwiaka lub blizny. Pojawienie się reinnerwacji można wykazać badaniem emg na szereg tygodni przed powrotem ruchów czynnych i pobudliwości nerwów.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowoczesna chirurgia urazowa brzucha

B r z u c h. Znamy wszyscy denerwujące godziny wyczekiwania, czy objawy upoważniają do wkroczenia operacyjnego. Przeżywaliśmy nagłe zapaści...

Zamknij