USTALENIE ROZPOZNANIA

Na podstawie wszystkich danych uzyskanych z wywiadów, spostrzegania i badania dziecka z wykorzystaniem wszystkich możliwych i potrzebnych metod pomocniczych, ewentualnie przy pomocy innych specjalistów, lekarz ustala rozpoznanie. Czasami jednak zdarza się, że dochodzi się do tego dopiero przez dalsze spostrzeganie chorego w miarę występowania nowych objawów w toku rozwoju choroby. Ten niepożądany stan rzeczy powinien jednak trwać możliwie krótko, gdyż stawia on lekarza w. trudnym położeniu, iż musi leczyć chorego bez diagnozy.

Ustalenie ostatecznego rozpoznania wynika z zestawienia i krytycznej oceny wszelkich uzyskanych danych, jest logicznym wyprowadzeniem wniosku na podstawie odpowiednich przesłanek. Spostrzegawczość, umiejętność i staranność w przeprowadzeniu badania, wyzyskanie wszelkich potrzebnych możliwości, należyta ocena tych zjawisk na podstawie zdobytej wiedzy d doświadczenia, logiczne wyprowadzenie odpowiednich wniosków, wszystko to składa się na dojście do ostatecznego celu, do ustalenia pewnego rozpoznania.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wizualizacja nie zastąpi działania

-1. Rozluźnij się (według punktów od 1 do 7 pierwszego ćwiczenia).-2. Wybierz jeden cel, nad którym chcesz teraz popracować.-3. Wyobraź...

Zamknij