Ułożenia odgięciowe

Ułożenia odgięciowe są obserwowane już w czasie ciąży i wówczas określamy je jako „pierwotne”, w odróżnieniu od znacznie częstszych „wtórnych”, tj. występujących w czasie ustalania się główki we wchodzie ii dalszego jej postępu przez kanał rodny. Przyczynami odgięcia pierwotnego może być wole lub inne guzy szyi płodu, a naweit okręcona dokoła niej pępowina. Przyczyną „wtórnych” odgięć główki jest przede wszystkim niestosunek porodowy wywołany ścieśnieniem miednicy w wymiarze przednio-tyllnym wchodu lub zbyt duża główka, dalej niskie usadowienie łożyska i ukośne położenie macicy, czemu sprzyja wiotkość powłok brzusznych, co głównie ma miejsce u wieloródek. Wyjątkowo przyczyna może pochodzić od płodu, jako skutek przykurczu mięśni szyi. Dawniej sądzono, że dzieci długoczaszkowe (dolichocephalus) rodzą się w ułożeniach twarzowych, obecnie wiemy, że wyciągnięta główka w wymiarze przednio-tylnym jest skutkiem, a nie przyczyną porodu twarzowego, gdyż w krótkim czasie po porodzie główki te wracają do prawidłowego kształtu. Jak już powyżej zaznaczono, ukośne położenia macicy usposabiają do rozgięcia kręgosłupa płodu i to w tych przypadkach, w których dno macicy przechyla się w tę stronę, po której leży potylica. Ponieważ fizjologicznie dno macicy zbacza w prawo, dlatego też najczęściej ułożenia odgięciowe występują w ustawieniach II. Równocześnie z odchyleniem się dna macicy w jedną ze stron, główka zbacza na przeciwny talerz biodrowy. W czasie skurczu, kiedy oś macicy wyprostowuje się, główka ustawia się nad wchodem i może wstawić się zupełnie prawidłowo, tj. potylicą. Jeśli główka pozostanie w zboczeniu na jednym z talerzy biodrowych, a wyprostuje się tylko tułów, wówczas klatka piersiowa odchyla się coraz bardziej od główki i ostatecznie twarz wstawi się do wchodu.

– b) rozpoznanie i przebieg porodu w ułożeniach wierzchołkowych

Ułożenie wierzchołkowe

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Salpingografia i Histerosalpingografia

Histerosalpingografia, jako jeden ze sposobów pomocniczego badania, odgrywa dziś w rozpoznawaniu pewnych schorzeń kobiecych narządów rodnych większą rolę niż przed...

Zamknij