Ujęcie prawne zagadnienia kazirodztwa

– Zgodnie z art. 175 kodeksu karnego z 1969 r. za kazirodztwo odpowiada ten:

„Kto dopuszcza się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia…”

Nowy kodeks poszerzył zakres zakazu w porównaniu z art. 206 kodeksu z 1932 r. w dwóch kierunkach. W dawnym kodeksie zakazane było jedynie spółkowanie, według nowego przepisu każde obcowanie płciowe, co oznacza także stosunki seksualne analogiczne do spółkowania. A więc wchodzą w rachubę także stosunki homoseksualne. Ponadto nowy kodeks rozciągnął zakaz na pokrewieństwo z prawnego tytułu przysposobienia. Te tendencje do poszerzenia zakresu penalizacji kazirodztwa mają głębszy sens. Odrzuca się tym samym wszelkie względy na pierwiastki eugeniczne, biologiczne. Obcowanie płciowe homoseksualne tych

( pierwiastków nie zawiera, moment potomstwa jest wyłączony. Karanie za kazirodztwo, gdy pokrewieństwo nie jest znamienne węzłem krwi, ale jedynie więzią prawną przysposobienia, również wyłącza racje eugenicz- ne. Uzasadnienie do projektu kodeksu tłumaczy to poszerzenie zakresu penalizacji właśnie względami moralnymi, a nie tylko eugenicznymi.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zapalenie tkanki łącznej miedniczej – rozwinięcie

Cięcie musi być poszerzone na tępo, aby umożliwić dobry odpływ ropy, gdyż to decyduje o wyleczeniu.W razie stwierdzenia samoistnego przebicia...

Zamknij