Trzeci zwrot mechanizmu porodowego

Nie zawsze zwroty główki i barków w porodach potylicowych odbywają się w sposób powyżej opisany. Około 1 % porodów w ułożeniach potylicowych przebiega w odmianie tylnej, tzn., że potylica a tym samym i ciemię małe podczas drugiego zwrotu, zwraca się nie ku spojeniu łonowemu, lecz w kierunku kości krzyżowej (ryc. 91). Jest to tzw. odmiana tylna ułożeń potylicowych, inaczej zwrot nieprawidłowy, który mieści się w ramach normalnego, fizjologicznego porodu. Aby w odmianie tylnej główka mogła się przerznąć przez szparę sromową, musi dokonać jeszcze silniejszego niż normalnie przygięcia do klatki piersiowej. Wymaga to dłuższej czynności porodowej, z po-wodu dużego oporu, jaki stawia krocze. Dopiero wówczas, kiedy potylica na tyle wyrżnie się przez szparę sromową, że czoło uwolni się spod spojenia łonowego, następuje odgięcie główki i wytoczenie się twarzy. Zwrot nieprawidłowy ułożenia potylicowego występuje najczęściej wówczas, kiedy grzbiet jest zwrócony ku tyłowi (odmiana B) i z doświadczenia wiemy, że sprzyja temu mała główka płodu. Robi to takie wrażenie, że główka, która się wstawiła w odmianie tylnej do wchodu, nie dokonuje zwrotu w próżni i w tym samym ułożeniu schodzi aż do wychodu. Czasami obserwujemy odmianę tylną i w przypadkach dobrze

Trzeci zwrot mechanizmu porodowego (odgięcie). wszystkim dotyczy to tkanek miękkich- Odcinek głó żej ciśnienia śródjajowego i pozbawiony sił równ dołu, ulega przekrwieniu żylnemu, co w następstw! sięk surowiczy. Na tej części główki powstaje obrzęk, nazwany obrzękiem porodowym lub (caput succedaneum) (ryc. 93). Przesięk surowicz główki i tkanki leżące między nią a oko-stną. W skór stym, okostnej, a nierzadko’ i kości widać liczne wyb

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym jest czy nierządny? Część 3

I obecnie, na gruncie już nowego kodeksu z 1969 r., zarysowuje się nadal różnica zdań. W komentarzu do tego kodeksu...

Zamknij