TEST TRANSFORMACJI LIMFOCYTÓW

Autorzy nie stwierdzili korelacji pomiędzy występowaniem i mianem przeciwciał a nasileniem zmian skórnych. W większości opisanych przypadków nie wykryto odkładania się immunoglobulin in vivo.

– 9. Test transformacji limfocytów [TTL). Polega on na inkubacji limfocytów osób uczulonych z badanym antygenem w warunkach hodowli tkankowej. Odczyn dodatni jest wynikiem transformacji małych limfocytów krwi obwodowej w tzw. komórki blastyczne.

Oceny wyników można dokonać subiektywną i przez to mniej dokładną metodą obliczania odsetka komórek, które uległy transformacji (ryc. 6.4 i 6.5), lub bardziej czułymi i dokładnymi metodami autoradiograficz- nymi, używając znakowanych izotopów.

TTL wykrywa uczulenie na antybiotyki, zwłaszcza na penicylinę, ale również na streptomycynę, chloramfenikol, tetracyklinę i inne [13, 19, 22, 33, 38, 40, 45, 46, 54], Na podkreślenie zasługuje możliwość wykrywania alergii na penicylinę u chorych, którzy przebyli wstrząs anafilak- tyczny i nie można u nich wykazać obecności IgE w surowicy [40].

Wartość TTL w wykrywaniu uczulenia na streptomycynę jest przez niektórych autorów kwestionowana ze względu na toksyczne działanie leku [38], t

TTL ma również zastosowanie w wykrywaniu uczulenia na sulfonamidy [31, 47] i niektóre leki przeciwgruźlicze, takie jak hydrazyd kwasu nikotynowego i PAS [36, 52], ‘

Wyniki dodatnie uzyskiwano również w przypadkach uczulenia na fe- nylobutazon [22, 36] i salicylany [28]. TTL umożliwia również wykrycie uczulenia na niektóre leki nasenne i neuroleptyki, szczególnie z grupy barbituranów, pochodnych promazyny i fenotiazyny [40],

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gonadotrofina – kontynuacja

Rolę hormonów gonadotropowych, wytwarzanych przez przysadkę mózgową w czasie cyklu miesięcznego, przejmują w czasie ciąży w dużym stopniu gonadotrofiny powstające...

Zamknij