Szereg schorzeń

Wiele z wad rozwojowych nie spotyka się zupełnie wśród dorosłych, gdyż uniemożliwiałyby one rozwój i utrzymanie przy życiu. Niektóre z nich po właściwej interwencji chirurgicznej mogą ulec korekcji, z czym wiąże się właśnie konieczność szybkiego ich rozpoznania. Przetoki tcha- wiczo-oskrzelowe, niedrożności jelitowe, wady układu moczowego prowadzące w krótkim czasie do śmierci — często mogą być całkowicie usunięte w przypadku szybko ustalonego, prawidłowego ropoznania. Niektóre z wad rozwojowych ujawniają się w okresie późniejszym lub nie ujawniają się wcale (ryc. 23, 24, 25). Czasem istnieją wady wrodzone ukryte, a dające objawy jakiejś jednostki chorobowej lub zespołu (np. nie dokonany zwrot jelit może imitować chorobę trzewną). Jedynie operacyjne usunięcie wady może doprowadzić do wyleczenia. Badanie radiologiczne jest tutaj niezmiernie cenne, ponieważ często ustala ono rozpoznanie, lub też może skierować naszą myśl diagnostyczną na właś-ciwą drogę. Brak np. kości promieniowych nasunie podejrzenie anemii Fanconiego, polidaktylia — możliwości wystąpienia zespołu Laurence- Moon-Biedla. W przypadku chłopca 3-letniego z wzmożonym pragnieniem, wielomoczem i zmianami w moczu o typie zapalnym, stwierdzenie rozległych złogów wapnia w miąższu obu nerek pozwoliło radiologowi powziąć podejrzenie hiperchloremicznej kwasicy nerkowej, skazy szczawianowej lub nadczynności przytarczyczek. Badania biochemiczne potwierdziły pierwsze rozpoznanie (ryc. 26).

Istnieje szereg schorzeń ograniczonych prawie wyłącznie do okresu dziecięcego. Cailey (1957) zwrócił uwagę na nie rozpoznane urazy w wieku niemowlęcym. Podobne zmiany stwierdzono w wrodzonej nie- wrażliwości na ból.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dalsze zmniejszenie zbytecznego napromieniowania

W celu ochrony przed szkodliwym napromienianiem, bardzo wskazane jest najrzadsze korzystanie z prześwietlań, a opieranie się w diagnostyce głównie na...

Zamknij