Szereg chorób w układzie kostnym

Istnieje szereg chorób, w których występują uogólnione zmiany w układzie kostnym, mniej lub więcej znamienne, toteż czasami samo badanie rtg może ustalić rozpoznanie. Lightwood (1957) opisał w Anglii chorobę odznaczającą się podwyższonym poziomem wapnia we krwi (hypeicalcaemia idiopatica). Przyczyną jej jest wdtaminizowanie witaminą D mleka w Anglii, lub też wrodzona wrażliwość na witaminę D. Podobnie jak zwłóknienie pozasoczewkowe (fibroplasia letiolentalis), choroba ta jest prawdopodobnie następstwem nowoczesnych metod leczenia. Obraz radiologiczny zmian kostnych jest dość znamienny. Rozpoznanie potwierdza zwiększony poziom wapnia w surowicy wobec prawidłowych wartości innych elektrolitów. Samoistne wyleczenie jest prawie regułą, w przypadkach ciężkich może jednak nastąpić uszkodzenie nerek i centralnego układu nerwowego.

Obniżony poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi (hypophosiatasia), opisany w 1955 r. przez Schlesingeia, przypomina radiologicznie nietypowe postacie krzywicy. Jest to jedyne dotąd schorzenie kostne, związane bezpośrednio ze znanym ubytkiem enzymatycznym. Zależnie od ciężkości przebiegu, rozróżnia się postać nowo- Ryc. 26. Chłopiec lat 3. Rozległe zwap- rodkową, niemowlęcą i dziecięcą. We nienia w miąższu obu nerek. wszystkich przypadkach występuje niski poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi. Obniżony poziom fosfatazy stwierdza się często u rodziców i zdrowego rodzeństwa. Rozwój dzieci z obniżonym poziomem fosfatazy w surowicy jest opóźniony, a te, które przeżyją okres niemowlęcy, wykazują przedwczesne zarośnięcie szwów.

Zagadkowy jest problem siatkowic (granuloma eosinophile — choroba Hand-Schüller-Christiana oraz choroba Letterer-Siwe). Znane są przypadki stwierdzenia jednego z trzech stadiów siatkowicy z następowym przejściem przez dwa wtórne. Płaski krąg (veitebrana plana) jest dziś powszechnie uważany jako objaw siatkowicy ograniczonej.

Również białaczki mogą być uważane za złośliwy rozrost w obrębie układu siateczkowo-śródbłonkowego. Nowe sposoby leczenia przyniosły nowe powikłania. Oprócz zmian w kościach opisano nacieki w oponach mózgowych, wyróżniające się radiologicznie w postaci objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
MIERZENIE TEMPERATURY

Małym dzieciom mierzymy ciepłotę w odbytnicy, gdyż mierzenie pod pachą jest technicznie prawie niemożliwe. Łatwiej już umiejscowić i utrzymać termometr...

Zamknij