STOSOWANIE LBA WRAZ Z TOKSYCZNYM DZIAŁANIEM GLIKOZYDÓW NASERCOWYCH

Analizując dane z piśmiennictwa można przyjąć, że leki ß-adrenolityczne okazały się przydatne w leczeniu niemiarowości serca, wywołanych zatruciem glikozydami nasercowymi [23, 371, 766, 954], chociaż spotyka się również odmienne poglądy [13]. Dewar [2431 uważa, że poprawne leczenie zatrucia naparstnicą wymaga odstawienia glikozydów, stosowania soli potasowych doustnie i propranololu dożylnie.

Propranolol i oksprenolol zmniejszają częstość występowania lub znoszą dodatkowe skurcze komorowe oraz zwalniają czynność serca w napadowym częstoskurczu przedsionkowym, w następstwie zatrucia glikozydami [954]. Jednakże częstoskurcz przedsionkowy z blokiem A-V przyczynowo związany z toksycznym działaniem glikozydów stanowi przeciwwskazanie do stosowania LBA. ‚

Propranolol podawany w małych dawkach przed stosowaniem glikozydów nasercowych wywiera ochronne działanie, co przejawia się tym, że niemiarowość występuje później. W badaniach doświadczalnych arytmo- genna dawka naparstnicy okazała się ponad 2 razy większa niż bez zastosowania propranololu [972].

LBA mogą być podawane równocześnie z małymi dawkami naparstnicy w niemiarowościach serca w celu zmniejszenia dawki glikozydu naparstnicy oraz w celu lepszej kontroli czynności komór w spoczynku i w czasie wysiłku. Zestawienie LBA i kardenolidów stanowi klinicznie sprawdzony przykład korzystnej interakcji leków.

W leczeniu częstoskurczów komorowych istnieje uzasadnienie dożylnego stosowania LBA. Dożylne podawanie propranololu wymaga jednak dużej ostrożności. Zachodzi bowiem niebezpieczeństwo całkowitego zahamowania przewodzenia i wystąpienia asystolii. Propranolol dożylnie podaje się bardzo powoli, pod stalą kontrolą ekg. Całkowita dawka 5 mg nie powinna być przekraczana, a wystarczająca dla pożądanego skutku waha się zazwyczaj w granicach 1,5 –3 mg [532],

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
DZIAŁANIE BŁONOWE

Większość LBA, a według Davisa [235] wszystkie LBA, jest obdarzona nieswoistymi wiaściwościami błonowymi (ryc. 17). To określenie oznacza, że LBA...

Zamknij