Sporne metody

Z tego, że brak jest zgody i ściśle naukowych uzasadnień w zakresie problemów fundamentalnych w wychowaniu seksualnym, nie wynika, iż znacznie lepiej jest w zakresie proponowanych i stosowanych metod oraz organizacji samego procesu wychowawczego. Przy odpowiadaniu na pytanie, „jak” ma być organizowane i prowadzone wychowanie seksualne, panuje nie mniejsza odmienność opinii jak przy odpowiadaniu na pytanie, „co” ma być uczniom mówione i głoszone. I w tym zakresie raz po raz dają o sobie znać odmienne koncepcje filozoficzne, ideologiczne i moralne.

Oto np. uzgodniona na pozór jest zasada tzw, wyprzedzenia czasowego w wychowaniu seksualnym, polegająca na wymaganiu przekazywania odnośnej informacji, zanim sytuacja, której dotyczy, praktycznie powstanie w życiu dziecka czy młodzieńca. A więc chodzi o to, żeby o dojrzewaniu mówić na krótko przedtem, zanim uczeń sam znacznie dojrzewać itd. W praktycznej realizacji tego zadania ujawniają się jednak także głębokie kontrowersje. Wątpliwość zasadnicza dotyczy sprawy, w stosunku do czego powinno następować to „wyprzedzenie”. Większość ekspertów uważa, że za graniczny wiek należy przyjąć wiek średni występowania pewnych zjawisk. Dla przykładu: jeżeli menstruacja występuje przeciętnie w 12-13 roku życia, to należy dziewczętom już w 11 roku życia udzielać informacji na temat nadchodzącej menstruacji. Są jednak również eksperci, którzy reprezentują odmienny punkt widzenia. Ich zdaniem, za punkt wyjścia do określenia wyprzedzenia czasowego należy przyjąć wiek najniższy zanotowany praktycznie (nawet patologicznie niski). Tak więc w przypadku menstruacji, która, jak wiadomo, może wystąpić już w 8 roku życia, należałoby wszystkim dziewczętom już w 7 roku życia udzielać na ten temat informacji.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagłe zatrzymanie się miesiączki

Nagłe zatrzymanie się miesiączki w okresie przekwitania i towarzyszące mu objawy ogólne da się -jeśli to potrzebne - usunąć również...

Zamknij