Seks wiązany bywa z okresem młodości

Granice wieku, to znów sprawa, gdzie potoczne przekonania mijają się często z faktami. Seks wiązany bywa z okresem młodości, sądzi się niekiedy, że potrzeby seksualne słabną znacznie w miarę upływu lat, lecz w rzeczywistości ich natężenie bardziej zależy od typu osobowości, stopnia wewnętrznej dynamiki i żywotności, niż od wieku. To rozmaite natężenie potrzeb seksualnych zmienia się zależnie od okresu życia, od czynników wyznaczających ogólną sytuację człowieka w świecie, na której tle rozgrywają się stosunki seksualne, od jego rozwoju uczuciowego, od zdarzeń (np. spotkanie osoby szczególnie atrakcyjnej seksualnie, fascynacja seksualna, zakochanie się itp. mogą nastąpić w zasadzie w każdym wieku).

Przekonanie o tym, że seks wiąże się z faktem biologicznej jedności ze światem istot żywych, sprawia często, że potrzeby seksualne traktuje się jako coś, co degraduje człowieka do rzędu istot niższych, czego powinien się wstydzić, nad czym powinien do jak najdalszych granic panować, co niejako kompromituje go zarówno przed samym sobą, jak i przed partnerem, i społeczeństwem. Związek seksu z moralnością i wspólnotą ze światem zwierząt daje zarazem podstawę do innego skojarzenia: z jednej strony wiązany jest z poczuciem winy – winy za akceptację instynktów zwierzęcych, z drugiej zaś związki seksualne przyjmuje się za coś naturalnego, postulując w tym zakresie nieograniczoną swobodę, odrzucenie wszelkich więzów nakładanych przez religię i obyczajowość. Wydaje się, że przekonanie o związku seksu z winą, jak również łączenie go z osiąganiem jakichś niezwykłych satysfakcji, dostępnych łatwiej i bardziej niezawodnie niż w innych dziedzinach życia, należy do fałszywych wyobrażeń i powinno być sprowadzone na płaszczyznę odpowiedzialności i życia w zgodzie z własnymi, przemyślanymi i świadomie przyjętymi przekonaniami, a nie z przekonaniami zapożyczonymi, dobieranymi dla wygody, którym co prawda człowiek się wewnętrznie przeciwstawia, łecz którym mimo to ulega.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Postawy wobec seksu przejawiające się w sztuce

Wyróżnimy typy postaw, dające się przyporządkować określonym typom przedstawienia problematyki seksualnej w sztuce. Nie będziemy ściśle ustalać ich wzajemnych relacji...

Zamknij