SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM SZYJKI MACICY – DALSZY OPIS

Statystyki zdają się przemawiać za tym, że pęknięcia szyjki są częstsze po stronie lewej niż prawej. Mogą jednak występować po obu stronach, a nawet zdarzają się rozerwania szyjki, które dzielą ją na kilka odcinków i stają się powodem zupełnej zmiany jej wyglądu. W przypadkach obustronnego głębokiego pęknięcie szyjka jest rozdzielona jakby na dwie części – przednią i tylrą.

Nie powikłane rozerwania szyjki macicznej należą do rzadkości. Prawie z reguły dołącza się do nich zapalenie śluzówki i mięśniówki C2ęści pochwowej, co doprowadza po pewr.ym czasie do zgrubienia wszystkich jej tkanek i wywinięcia warg (ectropium colli uteń). Wskutek wywinięcia rozwiera się szeroko przewód szyjki i ukazuje się we wzierniku skrawek ciemnoczerwonej śluzówki tego przewodu, odgraniczonej od jasr.oióżowej śluzówki części pochwowej. Śluzówka kanału szyjki ulega przerostowi, zgrubieniu i przekrwieniu wskutek ciągłego drażnienia i procesu zapalnego. Obraz takiego wywinięcia rozerwanych warg i odsłonięcia dolnego odcinka śluzówki szyjki macicy jest podobny do obrazu typowej nadżerki części pochwowej (erosio catairhalis). Rozróżnienie nawet mikroskopowe obu tych spraw chorobowych jest prawie niepodobieństwem. Mogą one zresztą występować razem, zwłaszcza u wieloródek. Ich etiologię można ustalić jedynie na podstawie wywiadu.

Wynicowanie śluzówki i wywinięcie warg części pochwowej bywa tym większe, im wyżej sięga obustronne rozdarcie szyjki. Jednostronne pęknięcie nie powoduje wywinięcia warg części pochwowej.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
ŚRÓDBŁONIAK MAGICY

Sródbloniaki macicy uważane są zwykle za mięsaki nic odznaczające się wybitną złośliwością. Te rzadkie guzy powstają wskutek bujania komórek śródbłonkowych...

Zamknij