Różnorodność przeciwciał

Kolejność aminokwasów we fragmentach łańcuchów części zmiennej decyduje o swoistości przeciwciała w stosunku do określonego antygenu. W obrębie danej klasy i typu przeciwciała ilość wariantów części zmiennej zależy od ilości antygenów, przeciw którym dany organizm może odpowiedzieć. Oczywiście nie wynika z tego, że przeciw danemu antygenowi odpowiedź humoralna obejmuje wszystkie klasy przeciwciał. Najczęściej w odpowiedzi na określony antygen szczyt produkcji przeciwciał klasy IgM obserwuje się wcześniej niż szczyt produkcji przeciwciał klasy IgG. Wydaje się, że w określonym momencie dana komórka może produkować tylko jeden typ łańcucha ciężkiego, to znaczy przeciwciała należące do tej samej klasy i tylko przeciw jednej determinancie antygenowej. Są jednak hipotezy sugerujące, że komórka może przechodzić z produkcji przeciwciał IgM do IgG, produkując w okresie przejściowym przeciwciała należące do obydwu klas. Różnorodność przeciwciał zależna od przynależności do różnych klas nazywa się izotypią. Okazuje się jednak, że immunoglobuliny tej samej klasy i typu pochodzące od różnych osobników. tego samego gatunku oprócz możliwej różnorodności ich części zmiennych nie są identyczne. Różnice między nimi dotyczą ich właściwości antygenowych i można je wykryć serologicznie (immunoglobuliny podobnie jak inne białka mają właściwości antygenowe i można przeciw nim wyprodukować przeciwciała). Różnice te spowodowane są obecnością w łańcuchach ciężkich lub lekkich różnych aminokwasów w określonej pozycji- łańcucha polipeptydowego. Tego typu różnorodność nazywa się allotypią.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.