Rola szyjki macicy w mechanizmie zapłodnienia część 2

W niektórych przypadkach zmiany zachodzące w szyjce macicy mogą utrudniać lub uniemożliwiać zapłodnienie. Mogą to być zmiany strukturalne (anatomiczne) lub czynnościowe, a ponadto immunologiczne, fizykochemiczne i biochemiczne uwarunkowane różnymi czynnikami, między innymi niedoborami hormonalnymi lub zanieczyszczeniami bakteryjnymi, Wszelkie zwężenia cieśni szyjki macicy (anatomiczne lub czynnościowe, uwarunkowane jej skurczem), które zwężają światło kanału szyjki i utrudniają czynny transport plemników mogą obniżać lub znosić możliwości zapłodnienia. Podobnie działają wszelkie zmiany fizykochemiczne, biochemiczne i immunologiczne w obrębie śluzu szyjkowego, które obejmuje się często nazwą „wrogości” śluzu szyjkowego. Efektem działania czynnika „wrogości” jest unieruchomienie plemników wskutek ich kontaktu ze śluzem szyjki macicy. U kobiet, u których nie udało się stwierdzić żadnych innych przyczyn znoszących możliwość zapłodnienia, stwierdza się czasem obniżenie się siły przeciwbakteryjnej śluzu szyjkowego (co wiedzie do częstszych zakażeń bakteriami) lub podwyższenie zawartości rodonu w śluzie szyjki macicy (Elert, 1976). Poziom ro- donu in vitro wyższy niż 1 mg°/o działa plemnikobójczo. Natomiast u kobiet tych spotykano poziom wynoszący 1-2,3 mg%, a u palących papierosy nawet do 5 mg°/o.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Krwawienie

Przyczyną krwawień, jak już wyżej podano, jest odklejanie się grubej, przerosłej, doczesnej prawdziwej, bogato zaopatrzonej w naczynia. Każdy skurcz macicy...

Zamknij