Rola amin biogennych

Ostatnio zwraca się coraz większą uwagę na rolę amin biogennych w ośrodkowym układzie nerwowym i ich związki z mechanizmami fizjologicznymi regulującymi zachowanie seksualne. Wyniki badań biochemicznych i behawioralnych wskazują, że istnieje korelacja między aktywnością seksualną a poziomem katecholamin i indoloamin w ośrodkowym układzie nerwowym. Katecholaminy wzmagają aktywność seksualną, a indoloaminy obniżają ją. Mózgowa serotonina i dopamina wywierają przeciwny wpływ na zachowanie seksualne. Stwierdzenie to ma ogromne znaczenie, gdyż daje biochemiczne wyjaśnienie pewnych zaburzeń zachowania seksualnego, które dotychczas przypisywano przede wszystkim wpływom psychicznym. Według Gessy i Tagliamonte (1974) forsowne stosowanie diety pozbawionej tryptofanu powoduje gwałtowny spadek syntezy serotoniny w mózgu, czego następstwem jest wzrost aktywności seksualnej oraz zachowanie homoseksualne szczurów. Wprawdzie wyniki eksperymentów na zwierzętach należy z dużą ostrożnością przenosić na ludzi, jednakże zmuszają one do zwrócenia uwagi na powyższe fakty.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Skręt macicy

Skręt macicy wywołują także bliznowate skrócenia jednego z więzadeł krzy- żowo-macicznych oraz bardziej ku tyłowi i do boku położone pasmowate...

Zamknij