Receptory węchu u ludzi

U ludzi receptory węchu zdają się odgrywać mniejszą rolę w zachowaniach seksualnych niż u zwierząt, jednak niektórzy badacze, na przykład Bieber (1959), sądzą, że węch odgrywa znacznie większą rolę w seksualności człowieka (a zwłaszcza w rozwoju i przystosowaniu seksualnym) niż się powszechnie sądzi. Twierdzi on, że człowiek reaguje podnieceniem seksualnym na zapach wcześniej, zanim jeszcze jest zdolny do reakcji na działanie innych bodźców, to jest wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Tenże autor w swych rozważaniach psychoanalitycznych posunął się tak daleko, że stwierdził, iż wybór partnera zdeterminowany jest przez jego zapach, mimo że człowiek tego sobie nie uświadamia. Część autorów sądzi, że wprawdzie węch nie odgrywa tak znacznej roli w seksualności ludzi jak u innych kręgowców, jednak ma on większe znaczenie niż dotyk (poza wzrokiem i słuchem). Ponieważ istnieją związki między węchem a przekrwieniem ciał jamistych, warunkuje on cielesny wyraz pożądania. Węch jest nieodzowny do tego, aby z intelektualnego stadium seksualności przejść w stadium cielesno-po- pędowe.

Zmysł węchu odgrywa dużą rolę w seksualności również poprzez bardzo liczne utrwalone skojarzenia odruchowo-warunkowe, wiążące się z przypomnieniem uprzednio przeżytych doświadczeń seksualnych, zwłaszcza tych pierwszych lub tych, które przebiegały ze szczególnie silnym podnieceniem seksualnym. Pamięć w zakresie zmysłu węchu jest zastanawiająca. Ożywia ona wspomnienia sprzed wielu lat, które wydawały się ulegać całkowitemu zapomnieniu, dopóki określony zapach nie ożywił ich na nowo.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Równouprawnienie w dziedzinie seksualnej

Równouprawnienie w dziedzinie seksualnej przejawia się m.in. we wzroście wymagań, jakie kobiety stawiają mężczyznom. Wymagania te dotyczą zarówno całokształtu zachowania...

Zamknij