RADIOLOGIA DZIECIĘCA

Wyodrębnienie się radiologii dziecięcej w ostatnich latach nastąpiło w związku z postępem wiedzy, której zasób zdwaja się podobno co 9 lat. Rozdział ten zaznaczył się najpierw w USA, a obecnie przyjęty został również w innych częściach świata.

Nasuwa się pytanie, jakie istnieją różnice między rentgenodiagnostylcą dorosłych a dziecięcą. Wydaje się, że te -same różnice, które dzielą schorzenia dorosłych od schorzeń dziecięcych. Oprócz wielkości i wieku chorego ma tu znaczenie także odrębność czynników patobiologicznych, z jakimi wiąże się rozwój człowieka aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. W następstwie pewne zagadnienia i schorzenia występują tylko lub przeważnie w wieku dziecięcym. Wniosek stąd jasny, że lekarz zajmujący się tylko rentgenodiagnostyką dorosłych może nie znać lub być słabo zorientowany w pewnych zagadnieniach spotykanych wśród dzieci.

Przyjąć należy, że następujące najważniejsze odrębności wymagają podkreślenia

– 1) fizjologia wzrostu i dojrzewania

– 2) warianty anatomiczne

– 3) wady wrodzone

– 4) schorzenia występujące prawie wyłącznie w wieku dziecięcym

– 5) odrębności znamienne dla dzieci w schorzeniach spotykanych również u dorosłych.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM SZYJKI MACICY – DALSZY OPIS

Statystyki zdają się przemawiać za tym, że pęknięcia szyjki są częstsze po stronie lewej niż prawej. Mogą jednak występować po...

Zamknij