Progesteron naturalny endogenny

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na możliwość wystąpienia wad rozwojowych (hypospadiasis) u płodów matek leczonych gestagenami, ale pogląd ten nie jest powszechny.

Progesteron naturalny endogenny wprawdzie ma również znaczne działanie antyandrogenowe, ale nie powoduje demaskulinizacji u płodów męskich. Fakt ten skłania raczej do stosowania w I trymestrze ciąży, przy objawach zagrożenia poronieniem, progesteronu naturalnego w dawce 25-50 mg/24 h, w postaci wstrzyknięć, bądź w dawce 300 mg/24 h doustnie (micronisé).

Stosowanie progesteronu w I trymestrze musi odbywać się pod kontrolą rozwoju jaja płodowego, m.in. za pomocą ultrasonografii, gdyż istnieje możliwość zatrzymania jaja płodowego martwego lub płodu z wadami rozwojowymi.

Stosowa ni e gestagenów w II i III trymestrze ciąży. Niedobór progesteronu pochodzenia łożyskowego w II i III trymestrze może być jedną z przyczyn porodu przedwczesnego. Przypuszczalnie mechanizm wystąpienia patologicznych skurczów polega na braku ochronnej roli progesteronu dla błony mięśniowej macicy. Skuteczność gestagenów, a zwłaszcza kapronianu 17-hydroksyprogesteronu została udowodniona. Ferré i wsp. [9j udowodniła, że stosowany p.o. u kobiet ciężarnych progesteron (micronisé) zwiększa stężenie progesteronu w mięśniu macicznym. Stosowanie progesteronu w tej postaci u ciężarnych z obja- wami zagrożenia ciąży skutecznie ogranicza liczbę porodów przedwcze- snych.W przypadkach niewydolności szyjki i skurczów macicy progesteron jednocześnie hamuje skurcze i wzmaga napięcie włókien mięśniowych okolicy ujścia wewnętrznego. W takich przypadkach stosowanie progesteronu jest celowe do czasu uzyskania przez płód pełnej dojrzałości.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
KLINICZNA FARMAKOLOGIA

Wpływ liczby jednocześnie przyjmowanych leków na częstość występowania szkodliwych interakcji przedstawiono w tab. 1.3.Do drugiej grupy danych określających stopień zagrożenia...

Zamknij