PREPARATY STOSOWANE W LECZNICTWIE

Najczęściej stosowanym preparatem wazopresyny jest wyciąg z tylnego płata przysadki (Hypophysis pars posterior), zawierający oprócz wazopresyny oksytocynę oraz inne substancje, w postaci płynu do wlewów lub proszku (tabaczki). Ta forma leku jest wypierana przez syntetyczne preparaty wazopresyny i oksytocyny oraz analog wazopresyny o przedłużonym działaniu l-deamino-8-D-argininowazopresynę (DD9VP). Wazopresyna syntetyczna jest dostępna głównie jako lizynowazopresyna, tj. z podstawioną lizyną w miejsce argininy. Zmiana ta nie ma istotnego wpływu na właściwości farmakologiczne wazopresyny. l-Deamino-8-D- -argininowazopresyna (DDAVP, dezmopresyna) jest analogiem wazopresyny uzyskanym przez grupę badaczy czechosłowackich [29].

Zmiany w cząsteczce wazopresyny przedstawiono na ryc. 8. Polegają one na pozbawieniu cystyny w pozycji 1 grupy aminowej oraz zastąpieniu L-argininy w pozycji 8 D-argininą. Tak zmodyfikowana cząsteczka neurohormonu charakteryzuje się znacznie powolniejszym katabolizmem, a w konsekwencji dłuższym czasem działania, a także bardziej wybiórczym działaniem. Okres póitrwania DDAVP u człowieka wynosi ok. 100 min. Działanie antydiuretyczne, zależnie od zastosowanej dawki, utrzymuje się 12-26 h. DDAVP jest praktycznie pozbawiona działania pre- syjnego, jak również wpływu na mięśnie gładkie macicy i jelit. Pozwala to na jej bezpieczne stosowanie w ciąży. W odróżnieniu od naturalnego neurohormonu oraz syntetycznej wazopresyny lizynowej, DDAVP nie pobudza uwalniania kortykotropiny z przysadki.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE JAJOWODÓW I JAJNIKÓW

Zmiany zapalne w trąbkach występują bardzo często na tle zakażenia rze- żączkowego, nie są jednak dla niego charakterystyczne. Przeniesienie się...

Zamknij