Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów zachłyśnięcia

Materiały trwałe obturacja mechaniczna dróg oddechowych w zależności od piętra obturacji, od ostrej duszności do nagłego zgonu – usunięcie ciała obcego

– antybiotyki zapo-biegawczo

Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów zachłyśnięcia powinno uwzględniać konieczność bezwzględnego wkroczenia do dróg oddechowych za pomocą techniki bronchofibroskopowej. Zmienia to w sposób radykalny rokowa-nie i przebieg choroby. Konieczność utrzymania drożności dróg oddechowych jest sprawą nadrzędną. W tym miejscu należy podkreślić z całą stanowczością, że im szybciej zostanie ewakuowana z dróg oddechowych zaaspirowana treść, tym lżejszy będzie przebieg choroby. W tym celu należy wykorzystywać dostępną coraz szerzej technikę endoskopową. Wejście bronchofibroskopem do dróg odde-chowych i usunięcie zaaspirowanej substancji toksycznej, wypłukanie oskrzeli roztworem soli fizjologicznej, a także – po tej toalecie – podanie antybiotyku (za-lecany jest aminoglikozyd) – jest współczesnym postępowaniem z wyboru. Każda minuta opóźnienia kosztuje niekiedy życie chorego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Proces rzeżączkowy

Wobec postępującego rozwoju zapłodnionego jaja w czasie dłuższej niż bywa wędrówki następuje utrata przez nie otoczki przezroczystej, przedwczesna czynność wytwórcza...

Zamknij