Postępowanie lecznicze w wypadku wystąpienia objawów toksycznych

– 1) przy wystąpieniu częstoskurczu komorowego – podawanie ksyio- kainy we wlewie kroplowym ok. 2 mg/minr

– 2) przy zaburzeniach przewodzenia – podawanie difenylhydantoiny (skraca okres refrakcji),

– 3) przy rzadkoskurczu i zatrzymaniu krążenia – stosowanie stymulacji elektrycznej wewnątrzsercowej. .

Prokainamid. Mechanizm działania prokainamidu przypomina chinidynę. Jest częściej stosowany w częstoskurczach komorowych i w pobudzeniach ektopowych pochodzenia komorowego [8, 11],

Dość często stosowany jest we wlewie dożylnym (pod kontrolą monitora – zwykle w dawce 1-2 g/200 ml 5% glukozy, ok. 100 mg w ciągu 2 – 4 min. Jeśli prokainamid okaże się lekiem skutecznym, to opanowanie częstoskurczu następuje już po podaniu 1,0 g lub nawet mniejszej dawki. Podając prokainamid doustnie w dawce 500 mg co 2-3 h należy kontynuować go do łącznej dawki 2 – 5,0 g.

Objawy toksyczne leczenia prokainamidem to: ze strony układu krążenia – spadek ciśnienia jako wyraz pogorszenia kurczliwości mięśnia serca, upośledzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomo- rowego, czasem migotanie komór ze strony układu pokarmowego – nudności, wymioty ze strony układu krwiotwórczego i tkanki łącznej – toczeń trzewny, uczulenie (pokrzywka), leukopenia, agranulocytoza, limfa- denopatia, trombocytopenia [8, 26].

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Polekowe zmiany w wewnątrzwątrobowym wydalaniu bilirubiny

Rozpuszczalny w wodzie glukuronian bilirubiny przenika z mikrosomów - z udziałem aparatu Golgiego i lizosomów - do błony kanalika żółciowego....

Zamknij