PODEJMOWANIE ROLI PŁCI

Współczesny człowiek, funkcjonujący w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji, każdego dnia wielokrotnie przeistacza się, odgrywając niekiedy krańcowo odmienne role społeczne. Różnorodność wykonywanych zadań i zestaw społecznych wymagań stawianych jednostce stwarzają konieczność przygotowania się przez wiele lat do życia w społeczności ludzi dorosłych. Niezależnie od toczących się dyskusji na temat tego, czy współczesny człowiek żyje w warunkach trudniejszych od tych, jakie mieli jego praprzodkowie, czy też cywilizacja przyniosła mu jakieś ułatwienia w codziennym życiu, nie ulega wątpliwości, że ilość pełnionych przez niego ról społecznych znacznie wzrosła (Cassirer, 1971). Nie wystarcza już prawidłowe funkcjonowanie w obrębie własnej rodziny i wspólnoty plemiennej. Przeciętny mieszkaniec dzisiejszego świata często nie zdaje sobie sprawy z tego, z jak wieloma regułami współżycia społecznego musiał się zapoznać i zinterioryzować je, aby przeżyć dzień bez narażania się na różnorodne restrykcje, jakimi dysponuje jego otoczenie. Budzi się więc rano i niezależnie od tego, czy ma ochotę wstać, czy też nie, wstaje, ponieważ wypełnia rolę pracownika, który musi przybyć punktualnie do pracy. Zanim wyjdzie z domu, odgrywa kilka fragmentów z ról matki i żony lub ojca i męża, a następnie podejmuje rolę pieszego na ulicy, z wszystkimi ograniczeniami co do swobody poruszania się, rolę pasażera określonego środka komunikacji lub w innym przypadku – rolę kierowcy własnego pojazdu. Następnie, w godzinach pracy, jest podwładnym lub zwierzchnikiem, a często naprzemiennie pełni obie te role. Wykonuje pewne obowiązki, które są przypisane jego stanowisku, a w tym samym czasie gra równocześnie rolę kolegi, znajomego, przyjaciela lub antagonisty. Po pracy, w zależności od programu dnia i indywidualnych różnic w przynależności do określonych środowisk społecznych, czekają na niego role matki lub ojca, członka różnorodnych organizacji, nieformalnych grup towarzyskich, niekiedy role klienta, pacjenta, sąsiada, kibica itp. Można w tym t miejscu postawić pytanie, czy są jakieś elementy wspólne, upodabniające styl funkcjonowania pojedynczego człowieka w poszczególnych rolach? Zapewne istnieje kilka takich elementów i żaden z nich nie jest w pełni uniwersalny. Niewątpliwie na funkcjonowanie w poszczególnych rolach wpływ wywiera wiek, poziom inteligencji i inne cechy osobowości, niekiedy także przynależność zawodowa czy podstawowa grupa kulturowa. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który najczęściej w sposób dość wyraźny, a niekiedy nawet zdecydowany, wyznacza nasze zachowanie w różnorodnych, codziennych sytuacjach – tym czynnikiem jest pleć.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Konferencja odbyła się w dniach 9-10 października 1987 r. w Rzeszowie. Organizatorem był Oddział Wojewódzki Towarzystwa Walki z Kalectwem w...

Zamknij