PODAWANIE DIETYLOSTILBESTROLU

U noworodków pochodzących od matek leczonych lekami przeciwtarczycowymi obserwuje się często wole i nadczynność tarczycy [33], Podawanie dietylostilbestrolu kobietom ciężarnym powoduje statystyczną zależność pojawiania się gruczolaka pochwy u ich córek [19], Opisano przypadek wola u niemowlęcia w wyniku przyjmowania przez matkę w czasie ciąży jako leku przeciwkaszlowego jodku potasowego [8].

Podawany w ostatnim tygodniu ciąży propranoiol może wywołać wkrótce po urodzeniu zaburzenia oddechowe i hipoglikemię, a niekiedy także hiperbilirubinemię i rzadkoskurcz [7, 16].

Witaminy przyjmowane przez kobietę ciężarną w nadmiernych ilościach mogą powodować zaburzenia rozwoju płodu. Szczególnie niebezpieczne jest przedawkowanie witaminy A. Opisywane są przypadki wrodzonych wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego w wyniku stosowania dużych dawek witaminy A między 19 a 40 dniem ciąży [2, 17, 19]. ‘

Duże niebezpieczeństwo dla noworodka stanowią leki podawane matce podczas porodu lub w okresie bezpośrednio poprzedzającym poród. Leki te, po przerwaniu łączności z organizmem matki, który spełniał funkcje wydalnicze dla całego kompleksu płód-mat- ka, pozostają przez długi czas w tkankach noworodka, stwarzając często niebezpieczeństwo dla jego zdrowia. Szczególnie niebezpieczne jest podawanie bezpośrednio przed porodem sulfonamidów, zwłaszcza o przedłużonym działaniu, a także innych leków o dużym powinowactwie do białek osocza krwi, ze względu na ich zdolność do wypierania bilirubiny.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
DZIAŁANIE TYREOSTATYKÓW

Do ciężkich powikłań podczas leczenia tyreostatykami należy agranu- Iocytoza i leukopenia. Uważa się, że powikłanie to występuje u ok. 1,2%...

Zamknij