PLAMICE (PURPURAE) – ROZWINIĘCIE

Choroba występuje niezależnie od wieku i płci, ma przebieg ostry i trwa od kilku do kilkunastu tygodni często z objawami nawrotów i remisji. W zasadzie zmiany mogą obejmować całą skórę, jednak najczęściej i w największym nasileniu spotyka się je w miejscu zgięć i fałdów skóry oraz na kończynach dolnych. Prawdopodobnie odgrywają tu rolę czynniki ortostatyczne. Elementem podstawowym są wykwity wybroczynowe, barwy początkowo wiśniowej, następnie sinej i brunatnej. Są one niekiedy dość liczne, a skupiając się i zlewając ze sobą, mogą zajmować większe powierzchnie. Jednocześnie w większości przypadków, oprócz zmian wy- broczynowych istnieją grudki obrzękowe, rumienie, a nawet pęcherzyki i pęcherze. Na skutek rozpadu ściany drobnych naczyń (ryc. 27.6) na powierzchni zmian część wykwitów, głównie na kończynach dolnych, pokryła jest martwiczym strupem (ryc. 27.7).

Zmianom skórnym mogą towarzyszyć lub je poprzedzać objawy ogólne: podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, gardła i stawów. Stan ogólny chorych jest przeważnie dość dobry, a choroba w większości przypadków ma przebieg łagodny, jeśli nie dołączą się zmiany w narządach wewnętrznych (nerki, przewód pokarmowy). Miejscowo mogą występować objawy pieczenia i świąd, zwłaszcza w okresie późniejszym, na skutek gromadzenia się w skórze złogów barwnika krwi – nie jest to jednak objaw stały.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
STOSOWANIE LBA WRAZ Z TOKSYCZNYM DZIAŁANIEM GLIKOZYDÓW NASERCOWYCH

Analizując dane z piśmiennictwa można przyjąć, że leki ß-adrenolityczne okazały się przydatne w leczeniu niemiarowości serca, wywołanych zatruciem glikozydami nasercowymi...

Zamknij