Proces rzeżączkowy

Wobec postępującego rozwoju zapłodnionego jaja w czasie dłuższej niż bywa wędrówki następuje utrata przez nie otoczki przezroczystej, przedwczesna czynność wytwórcza fermentów proteolitycznych warstwy ektocłermalnej trofo- blastu i zagnieżdżenie się jaja w miejscu zetknięcia się jego z tkankami matki.

Spostrzeżenia kliniczne dowodzą, że ciąża trąbkowa zdarza się najczęściej u kobiet, które przebyły poronienie (około 50% przypadków), poronienia wiodą bowiem do powstania – niezależnie od zmian w śluzówce macicy – umiejscowionych spraw zapalnych błony śluzowej jajowodów (endosalpingitis), których następstwem jest tworzenie się zlepów i zrostów fałdów jej oraz zanik rzęsek nabłonków błony śluzowej (Czy Że wic z).

»

PROGESTERON I ANDROGENY

Właściwości antyestrogenowe progesteronu wykorzystano w terapii. W tym celu stosuje się zarówno progesteron naturalny, jak i gestageny syntetyczne. Najsilniejsze działanie antygonadotropowe mają norste- roidy, dzięki czemu ich działanie antyestrogenowe jest najsilniejsze. Właściwości antyestrogenowe gestagenów powodują ich szerokie zastosowanie, m.in. w hiperestrogenizmie, dającym objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, mastodynii, menorrhagia, rozroście endomefr/um i mięśniakach macicy. Ponadto gestageny stosuje się w endometriozie i raku sutka. Dobre efekty stosowania gestagenów w raku sutka uzyskuje się zwłaszcza od czasu rutynowego oznaczania receptorów dla progesteronu. Związkami szczególnie zalecanymi w raku sutka są pochodne norsteroidów.

»

Przygnębienie

Objaw psychozy maniakalno-depresyjnej, bardzo przydatnej w rozmowie z przełożonym, chłopcem, dziewczyną, współmałżonkiem, rodziną własną albo żony.

»

RADIOLOGIA DZIECIĘCA

Wyodrębnienie się radiologii dziecięcej w ostatnich latach nastąpiło w związku z postępem wiedzy, której zasób zdwaja się podobno co 9 lat. Rozdział ten zaznaczył się najpierw w USA, a obecnie przyjęty został również w innych częściach świata.

»

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM SZYJKI MACICY – DALSZY OPIS

Statystyki zdają się przemawiać za tym, że pęknięcia szyjki są częstsze po stronie lewej niż prawej. Mogą jednak występować po obu stronach, a nawet zdarzają się rozerwania szyjki, które dzielą ją na kilka odcinków i stają się powodem zupełnej zmiany jej wyglądu. W przypadkach obustronnego głębokiego pęknięcie szyjka jest rozdzielona jakby na dwie części – przednią i tylrą.

Nie powikłane rozerwania szyjki macicznej należą do rzadkości. Prawie z reguły dołącza się do nich zapalenie śluzówki i mięśniówki C2ęści pochwowej, co doprowadza po pewr.ym czasie do zgrubienia wszystkich jej tkanek i wywinięcia warg (ectropium colli uteń). Wskutek wywinięcia rozwiera się szeroko przewód szyjki i ukazuje się we wzierniku skrawek ciemnoczerwonej śluzówki tego przewodu, odgraniczonej od jasr.oióżowej śluzówki części »

ŚRÓDBŁONIAK MAGICY

Sródbloniaki macicy uważane są zwykle za mięsaki nic odznaczające się wybitną złośliwością. Te rzadkie guzy powstają wskutek bujania komórek śródbłonkowych naczyń chłonnych i krwionośnych. Nie odznaczają się żadnymi cechami makroskopowymi, pozwalającymi odróżniać je od innych nowotworów złośliwych, tak że o ich rozpoznaniu może decydować tylko szczegółowe badanie drobnowidowe.

»

USTALENIE ROZPOZNANIA

Na podstawie wszystkich danych uzyskanych z wywiadów, spostrzegania i badania dziecka z wykorzystaniem wszystkich możliwych i potrzebnych metod pomocniczych, ewentualnie przy pomocy innych specjalistów, lekarz ustala rozpoznanie. Czasami jednak zdarza się, że dochodzi się do tego dopiero przez dalsze spostrzeganie chorego w miarę występowania nowych objawów w toku rozwoju choroby. Ten niepożądany stan rzeczy powinien jednak trwać możliwie krótko, gdyż stawia on lekarza w. trudnym położeniu, iż musi leczyć chorego bez diagnozy.

»

Wizualizacja nie zastąpi działania

-1. Rozluźnij się (według punktów od 1 do 7 pierwszego ćwiczenia).

-2. Wybierz jeden cel, nad którym chcesz teraz popracować.

-3. Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ten cel…

-4. Wyobraź sobie siebie w chwili sukcesu. Co byś czuł w takiej chwili? (Właśnie osiągnąłeś swój cel – co byś zrobił w takiej sytuacji, jak byś się zachował?) Odczuj całą tę sytuację jak najdokładniej, ze wszystkimi »

Wyniki terapii penicyliną

W przypadkach przewlekłych zapaleń przydatków i przymacicza wyniki terapii penicyliną, jak i antybiotykami w ogóle, są mniej zadowalające. Pewne zastrzeżenia budziło stosowanie penicyliny u ciężarnych cierpiących na ostrą rzeżączkę, gdyż większe jej dawki mogą wywołać skurcze macicy i krwawienia. Okazało się jednak, że dawki, jakie doprowadza się zazwyczaj do ustroju w przebiegu ostrej rzeżączki, nie wywołują krwawień. Penicylinę można stosować także u dziewczynek chorych na ostre, podostre i przewlekłe zapalenie sromu. Dawki zalecane w tych przypadkach zbliżają się do dawek zalecanych u kobiet dorosłych, a to ze względu na uporczywość schorzenia rzeżączkowego u małych dziewcząt. Podobnie jak u kobiet o dodatnim wyniku leczenia można mówić nie tylko po ustąpieniu klinicznych objawów schorzenia, lecz także po wielokrotnym badaniu mikroskopowym rozmazów, stwierdzającym nieobecność gonokoków, oraz po ujemnym wyniku szczepienia na pożywki co najmniej w ciągu 3-4 tygodni.

»

Zachłystowe zapalenie płuc

Do wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc usposabiają niżej wymienione warunki (1):

– uszkodzenie lub stała anomalia ułatwiająca dostawanie się treści z prze-wodu pokarmowego do dróg oddechowych, jak np. zaburzenie odruchu kaszlo-wego, gotyckie podniebienie, zaburzenie mechanizmów oczyszczania, anomalie anatomiczne gardła i przełyku

– rozszerzenie dróg oddechowych w wyniku działania środków »

Designed by WordPress.