OSTRA CHOROBA REUMATYCZNA

Ostra choroba reumatyczna jest uogólnionym schorzeniem układu mezenchymalnego, uszkadzającym u ‚dzieci przede wszystkim układ krążenia, a szczególnie serce. Znamienną cechą choroby reumatycznej jest przewlekły jej charakter, wielopostaciowy obraz kliniczny, częste nawroty i zaostrzenia procesu chorobowego oraz trudności z oceną całkowitego wyleczenia choroby.

Rozpowszechnienie. Choroba występuje znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych, przeważnie między 5—14 rokiem życia, jednakże opisywano przypadki zachorowań nawet u niemowląt. Dziewczęta chorują częściej niż chłopcy. Na ogół przyjmuje się, że około 2,5°/o dzieci choruje na reumatyzm i ok. 9-0% chorób serca spowodowanych jest u dzieci chorobą reumatyczną. Jedną z najczęstszych przyczyn zgonu wśród starszych dzieci jest choroba serca spowodowana reumatyzmem. Ścisłych danych dotyczących występowania i rozpowszechnienia tej choroby wśród dzieci w Polsce nie posiadamy.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Różnorodność przeciwciał

Kolejność aminokwasów we fragmentach łańcuchów części zmiennej decyduje o swoistości przeciwciała w stosunku do określonego antygenu. W obrębie danej klasy...

Zamknij