Odróżnienie ostrego zapalenia przydatków od ciąży pozamacicznej

Mylna ocena blonek odchodzących w błoniastym krwawieniu miesiączkowym (dysmenorrhoea membranácea) i uważanie ich za strzępki doczesnej, które macica wydala po przerwaniu ciąży pozamacicznej, jest niemożliwe, jeśli wywiady będą zebrane dokładnie i chora oświadczy, że nie było zatrzymania miesiączki i żc odchodzenie podobnych blonek jest zjawiskiem powtarzającym się co miesiąc.

Pewne trudności sprawia niekiedy odróżnienie ostrego zapalenia przydatków od ciąży pozamacicznej, gdyż w obu tych sprawach chorobowych powstaje podrażnienie otrzewnej, a krwawienie z macicy może wystąpić czasem w przebiegu zapalenia przydatków. Należy w tych przypadkach wziąć pod uwagę, że ostremu zapaleniu przydatków macicy towarzyszy wysoka gorączka (która w ciąży pozamacicznej nie przekracza 38°),.że objawy zapalne występują nagle i to zwykle po miesiączce (podczas gdy w ciąży pozamacicznej stwierdza się zwykle uprzednie zatrzymanie miesiączki), że zapalenie przydatków występuje obustronnie i że w przebiegu jego stwierdza się je w kształcie retorty i niezbyt twarde (podczas gdy w ciąży pozamacicznej krwistek ma granice rozlane i jest twardy)i

Jeśli uwzględnimy fakt, żc w przebiegu ostrego zapalenia przydatków sprawa chorobowa ulega stopniowo cofaniu, a w ciąży pozamacicznej guz szybko rośnie, postawienie odpowiedniego rozpoznania nie będzie rzecząx trudną, nawet jeśli nie poddamy badaniu krwi chorej, u której w ostrym zapaleniu przydatków stwierdza się wybitną leukocytozę i przyspieszenie opadania krwi.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozwój jaja płodowego

Już sam sposób usadowienia się i rozwoju jaja płodowego w trąbce wyłącza prawidłowe zakończenie ciąży i usprawiedliwia nieczasowe jej przerwanie....

Zamknij