Odbieranie sobie życia

Wśród białej ludności Ameryki liczba samobójstw jest pięciokrotnie wyższa niż zabójstw, wśród ludności kolorowej jest odwrotnie. W większości krajów kobiety częściej usiłują popełnić samobójstwo. Skuteczność zamachów samobójczych wzrasta z wiekiem, zamachy nieskuteczne są u obu płci najczęstsze w wieku około 30 lat. W ciągu ubiegłych 60 lat widoczny jest pewien wzrost liczby samobójstw mężczyzn w Anglii i Walii o 31%, liczba samobójstw kobiet wzrosła znacznie – o 171%, mimo to stosunek mężczyzn do kobiet przedstawia się obecnie (za lata 1957-61), jak 1,47 : 1. Na wzrost obu liczb ma zapewne wpływ zmniejszenie się nacisków powodujących zatajenie samobójstw jako przyczyny śmierci, ale nie tłumaczy to zmiany proporcji między mężczyzną a kobietą być może samobójstwo było dawniej u kobiety jeszcze bardziej godne potępienia jako u rodzicielki dzieci.

Odbieranie sobie życia zdarza się najczęściej w okresach dużego bezrobocia, w okresach pokoju, na wiosnę lub w lecie i raczej po południu niż rano. W czasie obu wojen światowych, w rok lub dwa po rozpoczęciu działań liczby samobójstwa spadały. Dane z Australii są nieco bardziej kapryśne, gdyż nie odpowiadają zbyt dokładnie szczytom wiosennym północnej półkuli. W strefach miejskich samobójstwa są częstsze niż na wsi. Najgorsze 3 strefy Londynu to – w podanej kolejności – Chelsea, Holborn i Hampstead, w USA – San Francisco. Specjaliści i ludzie na kierowniczych stanowiskach częściej odbierają sobie życie niż pracownicy słabo lub niewykwalifikowani.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zawsze sprawdzaj skład produktów, z którymi często się stykasz

Nawet jeśli już zmądrzeliśmy i przestaliśmy ich nadużywać, to możliwość narażenia na kontakt z arsenem pozostała, ponieważ znajduje się on...

Zamknij