Obojnactwo rzekome męskie

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że tak często spotykane obojnactwo rzekome męskie uwarunkowane jest brakiem czynnika go- nadalnego we wczesnym rozwoju życia płodowego. U osób tych zewnętrzne narządy płciowe są obojnacze, przy czym prącie jest małe, ujście cewki moczowej znajduje się w obrębie krocza, z którym łączy się przedsionek i zwykle szczątkowa pochwa w późniejszym wieku przeważa androidalny typ budowy, a rzadko tylko gynoidalny, przy czym ulegają uwypukleniu worki mosznowe, w których nierzadko znajdują się gonady. W zespole tym stwierdza się nierozwinięte gruczoły piersiowe, badanie hormonalne wykazuje niskie wartości estrogenów (przy nieco podwyższonych wartościach androgenów), kariotyp męski 46,XY, obecność ciałek Y, brak ciałek X. W zależności od płci metrykalnej, z którą najczęściej idzie w parze decydująca o wyborze leczenia determinacja psychoseksualna, u osób z dostatecznie rozwiniętą pochwą przeprowadza się usunięcie jądra i leczenie hormonalne feminizujące, natomiast w przypadku wychowania w kierunku męskim usuwa się szczątkowe żeńskie narządy płciowe.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
KRWAWIENIA MACICZNE 1 ICH TERAPIA OGÓLNA

Jakkolwiek krwawienia maciczne nie są odrębną jednostką chorobową, ale tylko objawem towarzyszącym najrozmaitszym schorzeniom kobiecych narządów rodnych, niezwykła częstość ich...

Zamknij