Nowoczesna chirurgia urazowa brzucha

B r z u c h. Znamy wszyscy denerwujące godziny wyczekiwania, czy objawy upoważniają do wkroczenia operacyjnego. Przeżywaliśmy nagłe zapaści po łudząco dobrym stanie u dzieci z urazem brzucha. W świetle tych doświadczeń należałoby rozpatrzyć czy propagowana już dość powszechnie w krajach zachodnich, a u nas wprowadzona przez Klinikę Gdańską diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnowej – nie powinna zdobyć sobie prawa obywatelstwa w przypadkach trudnych zmiennych objawów. Zabieg ostrożnie wykonany nie przedstawia niebezpieczeństw i jest łatwy technicznie.

Nowoczesną chirurgię urazową brzucha cechuje tendencja do bardzo oszczędnego, raczej odtwórczego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza urazu śledziony. Podczas ostatniego Kongresu Chirurgów Dziecięcych w Budapeszcie przedstawiono dobrą czynność śledziony po podwiązaniu tętnicy śledzionowej. Arteriografia wykonana po 3 tyg. wykazała wytworzenie się sprawnego krążenia obocznego przez tętnice żołądkowe krótkie (Keramides, Grecja). Oddział Chirurgii Dziecięcej i Radiodiagnostyki w Szczecinie przedstawił na tymże Kongresie metodę wszczepiania skrawków śledziony usuwanej, w sieć większą, stwierdzając potem ich czynność za pomocą badań izotopowych (Gajewski i inni).

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bóle na tle urologicznym

Bóle na tle urologicznym. Bóle krzyża w przebiegu chorób urologicznych nie zdarzają się często i w większości dają się łatwo...

Zamknij