Nowe perspektywy Stoimy

W ten to sposób wy-zdrowiał. Oboje – artystka i dyrektor – chorują na migrenę. Ona wykorzystuje swą migrenę dla uniknięcia powa-żnych konfliktów egzystencjalnych – jest to zatem mi-grena sytuacyjna. U niego zaś choroba stanowi sygnał alarmowy złego stanu organizmu. Jakże różne więc musi być ich leczenie i jego wyniki! i Nowe perspektywy Stoimy dziś u progu nowej ery rozwoju nauki. Po-zwoli ona zapewne poznać funkcjonowanie systemu nerwowego człowieka. Metody izotopowe i kartogra-ficzne encefalografii, odkrycie komórek nerwowych przekazujących specyficzne informacje pozwolą z wolna złożyć w całość puzzle, którym jest nasz mózg. Badania skierowane są obecnie na dokładne poznanie roli licznych przekaźników, zmieniających motoryczność tętnic, szczególnie tętnic zatokowych. Odkryte zostały liczne receptory histaminy i serotoniny, znana jest dziś też obecność w mózgu hormonów trawiennych

i wyspecjalizowanych dróg przekazywania bólu i stre-su. Niektórzy specjaliści, jak M. H. Raskin, uważają, że bóle głowy, w tym także migrena, mają swój początek w centralnym systemie nerwowym. Zjawiska naczy- nioruchowe w mózgu byłyby przyczyną tych zaburzeń. Dlatego w przyszłości leczenie profilaktyczne powinno być ukierunkowane na centralny układ nerwowy, na przysadkę – ów zegar biologiczny, koordynujący fun-kcjonowanie organizmu, centrum decyzyjne, w którym początek bierze migrena.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Odpowiedź typu humoralnego

Ponieważ w większości zjawisk immunologicznych mamy do czynienia z równoległymi reakcjami na wiele różnych antygenów, a jeden antygen to często...

Zamknij