NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE ANTYBIOTYKÓW NA UKŁAD NERWOWY

Objawy niepożądane wynikające ze stosowania antybiotyków mogą być następstwem różnych mechanizmów. Należą tu reakcje alergiczno-immu- nologiczne, toksyczne i biologiczne. Częściej dotyczą one obwodowego układu nerwowego niż mózgu. Najlepiej poznano neurologiczne objawy niepożądane penicyliny.

Sól sodowa penicyliny. Podana dożylnie w dawkach kilku milionów jednostek może wywołać drgawki uogólnione z utratą świadomości, szczególnie łatwo wtedy, gdy współistnieją organiczne uszkodzenia oun, np. gdy naruszona jest bariera krew-płyn mózgowo-rdzeniowy lub u chorych z padaczką. Półsyntetyczne penicyliny podawane dożylnie nie wywołują drgawek, odpowiada to gorszej ich przenikalności przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy. Stosowane natomiast np. dokanałowo wywołują napady drgawkowe. Drgawki popenicylinowe szczególnie łatwo występują u dzieci i u osób starszych z miażdżycą tętnic mózgu,

Dokanałowe podanie penicyliny, zwłaszcza podpotyliczne wywołuje znacznie łatwiej uogólnione drgawki. Podanie 10 000 j.m, podpotylicznie wywołuje w 40% przypadków bóle głowy, nudności lub wymioty [55]. Opisano też przypadki zgonu. Podpotyliczne wstrzyknięcia mogą także wywołać krwawienia i krwotoczne rozmiękanie móżdżku [11], niekiedy zapalenie pajęczynówki. Ze strony oun mogą również wystąpić inne zaburzenia, jak reakcje psychotyczne, zaburzenia słuchu i zawroty głowy. Objawy te zwykle trwają krótko, niekiedy jednak mogą utrzymać się przez wiele godzin, a nawet dni.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
AMINY KATECHOLOWE A PROCESY METABOLICZNE

Noradrenalina powoduje wyraźny wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zwiększa opór obwodowy'. Powoduje również zwężenie naczym żylnych. W małym stopniu...

Zamknij