NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE AMIN KATECHOLOWYCH

Norepinefryna i epinefryna wykazują wiele działań niepożądanych. Układ krążenia. Wykazano – w doświadczeniach na zwierzętach i w badaniach klinicznych – że zwiększenie stężenia amin katecholo- wych we krwi przepływającej przez tętnice wieńcowe powoduje początkowo zmniejszenie, a później zwiększenie przepływu wieńcowego. Jednak zużycie tlenu, zależne od nasilenia przemiany materii w mięśniu ser- cowym, zwiększa się o wiele bardziej. W sumie aminy katecholowe wywołują względną hipoksję mięśnia sercowego i odpowiednio jej przejawy kliniczne: rzadkoskurcz zatokowy, zaburzenia przewodnictwa i rytmu, skurcze przedwczesne.

Wlewy dożylne epinefryny mogą prowadzić do niepożądanych objawów – podobnie jak w przebiegu guzów chromochłonnych – ognisk martwicy mięśni, w tym także mięśnia sercowego [4], Może to również dotyczyć skóry. Wskutek skurczu tętniczek odżywczych tętnicy głównej mogą pojawiać się uszkodzenia ściany tętnicy głównej z następowymi jej zwapnieniami.

Do działań niepożądanych norepinefryny należą – zależne częściowo od wzrostu ciśnienia tętniczego i częściowo od zaburzeń w krzepnięciu — krwotoki. Podwyższa się także ciśnienie w lewym przedsionku serca i w kapilarach płuc krótkotrwale pojawia się wydłużenie czasu przepływu krwi przez miąższ wątroby.

Bezpośrednio po odstawieniu norepinefryny nierzadko występują objawy przejściowego zahamowania transmisji w zwojach (spadek ciśnienia tętniczego).

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
DZIAŁANIE CYTOSTATYKÓW

Mechanizm immunosupresyjnego działania cytostatyków polega na blokowaniu proliferacji komórek układu odpornościowego, która warunkuje zarówno prawidłowy przebieg procesów odnowy w tym...

Zamknij