NADWYŻKA POPĘDU SEKSUALNEGO

Nadwyżka popędu seksualnego, to jest jego nadmiar w stosunku do potrzeb umożliwiających zachowanie gatunku stwarza warunki do zsek- sualizowania wszystkich systemów popędowych u człowieka, a równocześnie do przepojenia aktywności seksualnej elementami psychicznymi (Portmann, 1944). W tym sensie seksualność człowieka oddziaływa na wszystkie sfery psychiki: intelekt, emocje itp., a także na tworzenie więzi międzyludzkich. Zależność ta jest także odwrotna, to jest wszystkie sfery psychiki wpływają na przejawy seksualności, na sposoby zaspokajania potrzeb seksualnych, a nawet na siłę i rodzaj tych potrzeb. Te rozliczne związki i współzależności powodują, że wszelkie działania człowieka zmierzające do zaspokojenia potrzeb seksualnych są tak złożone, tak skomplikowane i poruszają tak wiele różnorodnych mechanizmów, że wykraczają daleko poza samą seksualność. O modyfikującym wpływie psychiki na seksualność człowieka świadczy wiele dowodów. U niektórych kobiet obserwuje się na przykład okresowe wahania siły popędu seksualnego związane z przemianami hormonalnymi i jajeczko- waniem. W okresie optymalnym dla zapłodnienia pojawia się nieznaczne wzmożenie popędu seksualnego (i aktywności seksualnej) wskazujące na istnienie pewnych śladowych zależności biologicznych między popędem seksualnym a procesami rozmnażania się. U wielu innych pojawia się jednak rytm odwrotny, to jest wyraźne obniżenie popędu seksualnego w okresie jajeczkowania, a jego wzrost tuż przed lub tuż po menstruacji (czasem i w samym okresie menstruacji), a zatem w okresach najmniejszej płodności. To ostatnie może wskazywać, oprócz wpływu innych czynników, na zależność popędu seksualnego od psychiki, tłumaczy się bowiem przede wszystkim działaniem hamulców psychicznych (m. in. mechanizmów lękowych) związanych z pragnieniem uniknięcia niepożądanej ciąży.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ułożenia odgięciowe

Ułożenia odgięciowe są obserwowane już w czasie ciąży i wówczas określamy je jako „pierwotne", w odróżnieniu od znacznie częstszych „wtórnych",...

Zamknij