NADUŻYWANIE LEKÓW

Nadużywanie leków można więc określić jako stale lub okresowe przyjmowanie leków w sposób sprzeczny z potrzebami leczenia, tj. niedostateczny lub przekraczający potrzeby lub przyjmowanie leków nie związane z leczeniem, bez wskazań lekarskich.

Według prawa nadużyciem leku będzie każde użycie dowolnej, nawet bezpiecznej i leczniczej dawki substancji, która podlega kontroli prawnej, bez spełnienia wymogów odpowiednich przepisów prawnych (np. rejestracji użytkownika jako lekomana (za«granicą), przedstawienia ważnej recepty itd.).

Podobnie termin „lek odurzający” jest różnie rozumiany przez służbę zdrowia i organy ścigania. Dla lekarza i farmaceuty lekami odurzającymi (narkotycznymi) są leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, które wywołują stan euforii i których okresowemu lub ciągłemu stosowaniu towarzyszą poważne objawy niepożądane zależność lekowa psychiczna lub fizyczna.

Dla prawnika lekiem odurzającym jest każdy lek wpisany na listy środków podlegających kontroli zgodnie z wymogami ustawy o ŚTodkach odurzających, W tym rozumieniu dla prawnika środkiem odurzającym jest np, lek pobudzający – amfetamina, pobudzający i znieczulający miejscowo – kokaina, halucynogenny – lizergid (LSD-25) itd. Te różnice w zakresie pojęć terminów są nieraz przyczyną nieporozumień i kontrowersyjnych poglądów we współpracy międzydyscyplinarnej.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
GRUŹLICA SROMU

Gruźlica sromu należy również do schorzeń bardzo rzadkich. Występuje w dwóch odmianach. Jedna polega na powstawaniu owrzodzeń na wardze sromowej...

Zamknij