Metody addytywne

Estrogeny, Estrogeny stosuje się u kobiet będących co najmniej 5 lat po menopauzie. Około 30% chorych „odpowiada” na leczenie, średni czas trwania „odpowiedzi” wynosi 12-16 miesięcy. Odsetek „odpowiedzi” zwiększa się z wiekiem chorych i czasem trwania menopauzy. W grupie chorych z dodatnim ER odsetek „odpowiedzi” jest większy i sięga ok. 50%.

Najlepiej na leczenie estrogenami „odpowiadają” zmiany w tkankach miękkich [1,18, 22, 45], U części chorych po wyczerpaniu „odpowiedzi” na leczenie estrogenami bywa obserwowana ponowna remisja po odstawieniu leku, tzn. remisja z odstawienia {withdrawal response, rebound response). Dlatego jeśli stan kliniczny na to pozwala, po wyczerpaniu „odpowiedzi” na leczenie estrogenami należy poczekać ok. 2 tygodnie z wdrożeniem innego leczenia, oczekując na „odpowiedź” z odstawienia [18, 35],

Najważniejszym objawem niepożądanym zagrażającym bezpośrednio życiu chorych, związanym z podawaniem estrogenów, jest hiperkalcemia. Wystąpienie objawów hiperkalcemii stanowi bezwzględne wskazania do odstawienia estrogenów i hospitalizacji chorej. W leczeniu hiperkalcemii stosuje się nawadnianie, wymuszoną diurezę, glikokortykosteroidy, bywa również stosowana kalcytonina i mitramycyna [?, 9, 25],

Ze względu na ryzyko hiperkalcemii, przed leczeniem hormonalnym i w czasie jego prowadzenia należy kontrolować stężenie jonów Ca2+ fosforanów w surowicy. Hiperkalcemia może wystąpić w czasie każdego hormonalnego leczenia raka sutka, a także w przypadkach nie leczonych hormonalnie.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Leczenie przez obciążanie

Działanie tej metody polega na powolnym przesunięciu narządów rodnych ku górze i wywołaniu ich silnego przekrwienia. Dzięki stopniowemu uciskowi można...

Zamknij