Masowe badania rtg układu oddechowego

Masowe badania rtg układu oddechowego u noworodków wykazały istnienie pewnych zespołów dających dość znamienny obraz rtg. Rozlane siateczkowo-ziarniste zmiany w płucach występują z dość dużą stałością w zespole błon Malinowych, które zdarzają się u wcześniaków i dzieci urodzonych z cięcia cesarskiego. Różnią się one dość znacznie od smugowatych zagęszczeń w przypadkach aspiracji i zlewających się zagęszczeń zapalnych lub krwotocznych. Zwiększenie przejrzystości płuc wskutek rozszerzania się końcowych oskrzelilców może nasuwać podejrzenie radiologicznej poprawy, wobec równoczesnego pogarszania się stanu ogólnego. Pogorszeniu klinicznemu towarzyszyć może zmniejszenie przejrzystości pól płucnych, wskutek zlewania się zagęszczeń aż do zupełnego zamglenia. W szeregu przypadków jedynie obraz rtg i przebieg kliniczny ustalają rozpoznanie. Ciekawe są doniesienia o zmianach zapalno-niedodmowych występujących u niemowląt uczulonych na pokarm kobiecy lub mleko krowie. W ostatnich latach (Jirovec 1957) zwrócono uwagę na tzw. pneumocystozę, zapalenie płuc spowodowane prawdopodobnie pierwotniakami (pneumocystis carinii). Występuje ona w pierwszych 2—3 mies. życia dzieci, zwłaszcza wcześniaków lub niemowląt z przewlekłymi chorobami wyniszczającymi. Rozpoznania nie można ustalić za pomocą badania rtg, jednak rozlane, oporne na leczenie zapalenie płuc z wyżej wymienionym wywiadem może skierować nasze rozpoznanie na właściwą drogę.

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło znaczenie gronkowcowego zapalenia płuc, częściowo wskutek wprowadzenia antybiotyków i wyselekcjonowania się szczepów opornych. Ciężki przebieg ze znamiennym obrazem rtg w postaci powikłań (odma opłucnowa, ropne zapalenie opłucnej, ropnie płuc i pęcherze rozedmowe) pozwalają ustalić rozpoznanie. W następstwie zapaleń płuc stwierdza się czasami ograniczoną rozedmę. Stany te przeważnie cofają się samoistnie. Zdarzają się jednak przypadki wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Podobnie rozedma płatowa, stwierdzana w ostatnich latach coraz częściej (Nelson), która powstaje prawdopodobnie na tle wad wrodzonych drzewa oskrzelowego, wymaga czasami natychmiastowego zabiegu chirurgicznego.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szereg chorób w układzie kostnym

Istnieje szereg chorób, w których występują uogólnione zmiany w układzie kostnym, mniej lub więcej znamienne, toteż czasami samo badanie rtg...

Zamknij