Małpy

Badając grupę dziesięciu pawianów czakma, w skład której wchodziło osiem samic i dwa samce, Seyfarth (1978) zauważył, że siedem spośród obserwowanych samic wyraźnie wolało samca dominującego – jedynie z nim wchodząc w okresowe związki seksualne – podczas gdy jedna wybrała samca subordynowanego. Samice z grupy preferujących samca dominującego, wchodząc w okres aktywności seksualnej nawiązywały okresowy związek seksualny z samcem subordynowanym jedynie wtedy, gdy samiec dominujący był już „zajęty” przez inną, przy czym przy następnym wejściu w okres aktywności płciowej ponownie próbowały nawiązać związek z samcem dominującym.

Seyfarth zauważył również, że u tych samych pawianów, niezależnie od okresowych związków seksualnych, występują trzy inne rodzaje dłu- gotrwałych związków między samcem a samicą. Oparte były one na więzi międzyosobniczej i występowały we wszystkich fazach rozrodu (aktywności seksualnej, ciąży i karmienia małych). Były to:

– 1. Trwała więź o wysokiej częstości kontaktów (persistent high frequency hond). Zjawisko to występowało u dwóch par samców i samic. Osobniki takie wykazywały stałą tendencję do przebywania ze sobą we wszystkich stadiach rozrodu, wzajemnego iskania się itp. Samce takie częściej broniły swoich towarzyszek niż innych samic.

– 2. Trwała więź o niskiej częstości kontaktów (persistent low frequency bond). Niektóre samice stale preferowały jednego samca, jednak nie mogły nawiązać z nim trwałego kontaktu, ponieważ był on już związany z inną samicą.

– 3. Więź oparta o naprzemienną preferencję (bond based on alternating female preference). Samica na okres aktywności płciowej łączyła się z jednym samcem, a na okres ciąży i karmienia małych z drugim.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zawałowiec

- Podobnie jak wątrobowiec, żołądkowiec czy korzonkowiec - praktyk, który:A wizytę u lekarza traktuje jako spotkanie towarzyskie, na zakończenie którego...

Zamknij