LEKI U CHOREGO NA PADACZKĘ CZĘŚĆ 2

– IV. Interierujące z syntezą puryn

– A. Antagoniści puryn

– 1. 6-Merkaptopuryna

– 2. Tioguanina

– 3. Azatiopryna Przeciwnowotworowy, immunosupresja Przeciwnowotworowy, immunosupresja Immunosupresja

– V. Inlerferujące z syntezą pirymidyn

– 1. 5-Fluorouracyl

– 2. 6-Azaurydyna Przeciwnowotworowy, Chemioterapia, Przeciwnowotworowy, łuszczyca, Leki Zastosowanie

– VI. Hamujące reduktazę rybonnkleo- tydową

– 1. Cytarabina

– 2. Hydroksymocznik Przeciwnowotworowy, przeciwwiruso- wy, Przeciwnowot worowy, przeciwłuszczy- cowy

– VII Mechanizm nieznany

– 1. L-Aspiraginaza

– 2. Salazosulfapirydyna Białaczka limfoblastyczna Colitis uleerosa czenia lekami cytostatycznymi lub immunosupresyjnymi zazwyczaj nie ma znaczenia klinicznego.

Leczenie. Polekowa niedokrwistość megaloblastyczna zazwyczaj nie wymaga leczenia, ustępuje bowiem po zaprzestaniu podawania leku. Jeżeli zahamowanie syntezy DNA nie było spowodowane niedoborem kwasu foliowego lub cyjanokobalaminy, to niedokrwistość jest oporna na leczenie tymi związkami.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
CHARAKTERYSTYKA FARMAKOTERAPEUTYCZNA LBA

Szczegółowe dane o działaniu farmakologicznym LBA przedstawione zostały w poprzednich rozdziałach. W aspekcie zastosowań praktycznych najistotniejsze wydają się te właściwości...

Zamknij