Leki blokujące zwoje w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Bleomycyna, mimo że jest antybiotykiem i całkowicie różni się budową od wyżej wymienionych leków, może powodować podobne zmiany płucne. Są one ostre w kilku opisanych przypadkach zakończyły się zgonem [32]. Histologicznie zmiany dotyczą raczej pęcherzyków, które są wypełnione materiałem przypominającym błony hialinowe. Może dojść również do rozległych zmian śródmiąższowych. Obszerne omówienie działania tych grup leków na układ oddechowy znajdzie czytelnik w pracach Weissa i wsp. [58, 59].

Leki blokujące zwoje w leczeniu nadciśnienia tętniczego stosuje się obecnie rzadko. Objawy kliniczne, podobnie jak po lekach stosowanych w leczeniu nowotworów, pojawiają się w kilka miesięcy lub lat od rozpoczęcia leczenia.

Metyzergid jako lek przeciwserotoninowy jest dosyć szeroko stosowany w leczeniu migreny i łagodzeniu objawów rakowiaka. Lek ten powoduje odczyny typu zwłóknienia nie tylko w płucach, lecz także w innych narządach { przykurcz Dupuytrena, zwłóknienie pozaotrzewnowe, kelo- idy, odczyny opłucnowe, zwłóknienia zastawek sercowych). Po odstawieniu leku, zmiany typu zwłóknienia mogą się cofać [20],

OpTócz ostrych postaci zmian płucnych po nitrofurantoinie opisano również i postać przewlekłą. Przebiega ona jako przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc [10, 49], Objawy kliniczne oraz zmiany radiologiczne i histopatologiczne w przypadkach ocenianych jako odczyn przewlekły po nitroiurantoinie były identyczne jak w przewlekłym śródmiąższowym zapaleniu płuc. Postać tę charakteryzuje brak eozynofilii. Po odstawieniu nitrofurantoiny i po leczeniu kortykosteroidami objawy kliniczne ustępują powoli, następnie normalizuje się obraz radiologiczny i poprawiają się wskaźniki czynności pluć. Jest oczywiste, że nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że śródmiąższowe zmiany w płucach zostały wywołane przez nitrofurantoinę.

Próby prowokacyjne nie były oczywiście wykonane. Poprawa po odstawieniu leku nie jest równeż dowodem, ponieważ w każdym przypadku stosowano kortykoterapię.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obliczanie niedoboru płynu pozakomórkowego

Z kryteriów laboratoryjnych przydatnych w ocenie stanów odwodnienia należy wymienić wartość hematokrytową, stężenie białka oraz sodu w osoczu krwi.

Zamknij