Leczenie przez obciążanie

Działanie tej metody polega na powolnym przesunięciu narządów rodnych ku górze i wywołaniu ich silnego przekrwienia. Dzięki stopniowemu uciskowi można również w ten sposób odprowadzić macicę, zgiętą ku tyłowi, do jej prawidłowego położenia.

Metodę obciążania sklepień pochwy stosuje się głównie w przypadkach przewlekłych zapaleń przymacicza i omacicza, chronicznych zapaleń przydatków oraz zrostów w zatoce Douglasa i w jej sąsiedztwie. Najlepsze wyniki daje leczenie tą metodą w zapaleniach przymacicza z twardym naciekiem.

Podobnie jak masaż, metoda ta powinna być stosowana z wielką ostrożnością, aby nie wywołać zaostrzenia sprawy zapalnej. Nie nadają się do leczenia tym sposobem przypadki charakteryzujące się nieznacznym podniesieniem się ciepłoty ciała oraz bólami w okresie miesiączki. Jeżeli w czasie leczenia przez obciążanie sklepień pochwy wystąpią bóle lub stany podgorączkowe, należy zabiegów tych zaniechać.

Leczenie przez obciążanie wolnych tyłozgięć macicy daje bardzo dobre wyniki, a w razie istnienia zrostów zostają one stopniowo rozciągnięte. Metodę tę stosuje się również jako jeden ze sposobów (i to łagodny) odprowadzenia tyło- zgiętej i uwięźniętej macicy ciężarnej. Wystarcza w tych przypadkach wypełnienie kolpeurynteru nie rtęcią, ale wodą.

– d)Pas brzuszny. Do metod mechanoterapeuty- cznych stosowanych często w ginekologii można zaliczyć noszenie pasa brzusznego. W przypadkach przewlekłych schorzeń narządów rodnych, kiedy chodzi o podtrzymywanie trzew i zmniejszenie ich nacisku na części rodne wewnętrzne, wskazane jest u wieloródek, których powłoki brzuszne są wiotkie, u kobiet z opa- dniętymi trzewiami oraz u osób otyłych noszenie pasa brzusznego. Ma on na celu ułatwienie chodzenia i uregulowanie krążenia krwi w obrębie miednicy malej.

Pas winien być indywidualnie dobrany. Nie można zapominać, że stosowanie jego nie ma specjalnego wpływu leczniczego, ale sprawia pewną ulgę osobom, kló- Ryc 261 Pas brzuszny rYch ściany brzuszne nie stanowią dla kiszek odpowie- przy obwisłym brzuchu. dniego oparcia.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
CZYM JEST WZROST OSTATECZNY?

Uzyskiwany wzrost ostateczny. Wzrost ostateczny, uzyskiwany przez dzieci leczone przez wiele lat preparatem ludzkiego hormonu wzrostu, tylko w połowie przypadków...

Zamknij