LECZENIE LBA OBJAWÓW ABSTYNENCJI ALKOHOLOWEJ

Blokowanie -receptorów powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnej, spadek wskaźnika jej odpływu oraz obniżenie ciśnienia płynu śródocznego u chorych z jaskrą. Nie stwierdzono natomiast wpływu LBA na szerokość źrenicy oka człowieka [158, 743],

Pierwsze prace nad wpływem propranololu na zmniejszenie ciśnienia śródocznego u królików [1009] i u ludzi [220, 726, 788] pochodzą z lat siedemdziesiątych. W kilka lat później obniżenie ciśnienia płynu śródocznego wykazano również po zastosowaniu kardiowybiórczego LBA – ate- nololu [283, 756] oraz niewybiórczego timololu [127], który po wielokierunkowym i dokładnym przebadaniu został wprowadzony do miejscowego leczenia jaskry otwartego kąta przesączania. Maksymalny wynik leczniczy timololu osiągano przy stężeniu leku 0,25%, oraz 0,5%, przy czym czas działania wynosił 12 h [1097]. Według Katza [523] timolol nie wpływa na ostrość widzenia, nie zmienia również szerokości źrenicy. Jest dobrze tolerowany przez chorych, nie wywołuje żadnych objawów niepożądanych. W tłumaczeniu mechanizmu jego działania podkreśla się szczególnie zahamowanie wydzielania cieczy wodnistej oraz obniżenie ciśnienia płynu śródocznego, co wynika z właściwości błonowych oraz znieczulających miejscowo LBA [726]. Wykazano bowiem, że sotalol i INPEA, pozbawione właściwości błonowych, nie zmniejszają ciśnienia płynu śródocznego u chorych z jaskrą w przeciwieństwie do LBA mających właściwości błonowe, np. propranolol [726].

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ludzie, którzy chcą schudnąć

Ludzie, którzy chcą schudnąć, przeważnie nie są przeraźliwie otyli. Każdy ma jakąś s woj ą wyj ściową wagę, której wahania...

Zamknij