Laparoskopia i aspiracja płynu pęcherzyków jajnikowych

Ostatnio przedstawiono pierwsze doświadczenia z ciągłym wlewem preparatu HMG przez 18 h dziennie, podskórnie, w ciągu kilku dni I fazy cyklu u kobiet z zespołem jajników wielotorbielowatych, u których nie uzyskano zwiększenia stężenia estradiolu w surowicy po konwencjonalnym leczeniu HMG-HCG. Odpowiedź jajnika była znacznie lepsza, bardziej równomierna, wlew kończono po uzyskaniu stężenia estradiolu ok. 1000 pg/ml surowicy, podawano wtedy owulacyjną dawkę HCG. Do czasu publikacji nie uzyskano jednak ciąży u żadnej z 8 leczonych kobiet [21].

Podawanie egzogennych gonadotropin znalazło zastosowanie do wy- woływania wielu jajeczkowań równocześnie, w celu uzyskania możliwie największej liczby oocytów do zapłodnienia in vifro. U kobiet z prawidłowymi cyklami płciowymi stosuje się leczenie HMG-HCG wg typowego schematu. Monitorowanie za pomocą ultrasonografii wykazuje zwykle dojrzewanie kilku pęcherzyków jajnikowych w obu jajnikach równocześnie. Jajeczkowania pojawiają się asynchronicznie i nie wszystkie zależą od owulacyjnego wstrzyknięcia HCG. Pierwsze jajeczkowanie może pojawić się w następstwie samoistnego wyrzutu lutropiny, a następne z nich występują w czasie kolejnych 110 h [43],

Jajeczkowanie wywołane podaniem HCG występuje zwykle po 36-38 h. Laparoskopia i aspiracja płynu pęcherzyków jajnikowych powinna wyprzedzać te przedziały czasowe.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Postępowanie lecznicze w wypadku wystąpienia objawów toksycznych

- 1) przy wystąpieniu częstoskurczu komorowego - podawanie ksyio- kainy we wlewie kroplowym ok. 2 mg/minr

Zamknij