Krwawienie

Przyczyną krwawień, jak już wyżej podano, jest odklejanie się grubej, przerosłej, doczesnej prawdziwej, bogato zaopatrzonej w naczynia. Każdy skurcz macicy powoduje jej dalsze odklejanie, rozrywanie naczyń j krwawienie. Krwawienie krwią płynną i świeżymi skrzepami może być tak duże, że w krótkim czasie występują objawy niedokrwistości, jednak w miarę spadku ciśnienia stopniowo zmniejsza się ono tak, iż zejścia śmiertelne z tego powodu są niebywale rzadkie. Przyczyną obfitszych krwawień mogą być słabe skurcze mięśniówki macicy, wywołane jej niedokształcenieim lub przewlekłym zapaleniem. Niezbyt obfite, lecz długotrwałe krwawienia również powodują niedokrwistość, co zwykle obserwujemy w przewlekłych poronieniach, mogących trwać nawet całe tygodnie. Krwawienie może odbywać się nie tylko na zewnątrz, lecz i do wnętrza jaja. Doczesna prawdziwa i podstawowa są nacie- czone krwią, która przedostaje się pomiędzy doczesną zagiętą a ko- smówkę, i wówczas z jaja tworzy się bezkształtny, zbity twór, złożony z skrzepów, w którym na przekroju zaledwie można rozpoznać poszczególne tkanki. Jest to za śni ad krwisty (mola cruenta). Jeśli krew zostanie wyługowana, cały twór ma kolor jasny i wówczas mówimy

zaśiniadzie mięsnym (mola camosa). Przepojone krwią i obumarłe jajo przez cale tygodnie może pozostawać w macicy i określamy to wówczas jako zamarłą ciążę (missed abortion). W tych przypadkach początkowo występujące krwawienia uspokajają się, kanał szyi zostaje zamknięty. Obumarłe jajo pozostaje nadal w macicy, wody wsysają się, płód ulega mumifikacji, natomiast w łożysku nie występują zmiany wsteczne i po wydaleniu wygląda ono zupełnie świeżo.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZAPALENIE MIĘŚNIÓWKI TRZONU MACICY

Z środków stosowanych w przewlekłych nieżytach szyjki macicy przede wszystkim trzeba wymienić przyżegania 30-50% chlorkiem cynku wprowadzonym na waciku za...

Zamknij